Tijdelijk alcohol schenken

Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Hieronder vallen dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Wijnen (ook sherry en port) zijn hier van uitgezonderd. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol met een bedrijfsmatig karakter.

Waar kan ik terecht?

U kunt een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aanvragen door middel van het aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning-art. 35, dat u hier kunt downloaden en printen.
Bij het aanvraagformulier dient u een kopie van het Diploma Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n) mee te sturen.

Het formulier dient u te sturen naar de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet – art 35 (pdf - 242 kB)

 

Wat kost het mij?

Aan de ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol zijn geen kosten verbonden.

Wat moet ik nog meer weten over een verklaring sociale hygiëne?

Volgens de wet moet er steeds een leidinggevende aanwezig zijn die aan de eisen van sociale hygiëne voldoet. Deze verklaring is een bewijs dat de ondernemer voldoende kennis heeft over het gebruik en de invloed van alcohol en over veiligheid.
Als u een Verklaring Sociale Hygiëne, afgegeven door het SVH Onderwijscentrum Horeca in Zoetermeer, heeft, voldoet u aan de eisen van sociale hygiëne.

Waaraan moet  ik voldoen?

De tijdelijke ontheffing op de Drank- en Horecawet wordt gegeven aan een ondernemer/particulier die al in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne. De ondernemer/particulier moet tijdens het schenken ook aanwezig zijn en toezicht houden. Daarnaast is er een leeftijdseis; de leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn.

Het verlenen van de ontheffing gebeurt meestal samen met het verstrekken van een vergunning voor het houden van een evenement.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel. 0544 - 393535.