Stimuleringslening Opplussen

Particuliere woningeigenaren kunnen een Stimuleringslening Opplussen aanvragen om hiermee maatregelen te financieren die de woning toekomstbestendig, comfortabeler, veiliger en toegankelijker maken. De gemeenteraad van Oost Gelre heeft hiervoor € 150.000,-- beschikbaar gesteld en in het Stimuleringsfonds Opplussen gestort.
De lening bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 15.000,--. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Bij een lening lager dan € 7.500,-- bedraagt de looptijd maximaal 10 jaar. Het rentepercentage is altijd 3% lager dan het markttarief (condities SVn) met een minimum van 2,0%.

De Duurzaamheidslening is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De medewerkers van het Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer en Onderwijs & Welzijn & Zorg doen een eerste technisch-inhoudelijke toets van de aanvraag. Hiervoor moet u het Startformulier Stimuleringslening invullen, dat u kunt downloaden bij Aanvragen. Bij een positieve toets ontvangt u een aanvraagformulier van de gemeente, dat u naar het SVn moet sturen. Het SVn verricht de financiële toets en verstrekt daarna uw lening.

De gemeenteraad heeft op 25 februari 2014 de ‘Verordening Stimuleringslening Gemeente Oost Gelre' vastgesteld. In de verordening staan de voorwaarden voor het gebruik van de Stimuleringslening Opplussen.
Alle informatie over de Stimuleringslening Opplussen kunt u teruglezen in de brochure van SVn, af te halen bij de receptie van het gemeentehuis Oost Gelre en ook te raadplegen op de website van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Welke stappen moet ik nemen om een Stimuleringslening Opplussen aan te vragen?

 1. Download het startformulier Stimuleringslening via onderstaande link of haal het op bij het gemeentehuis.
  Startformulier SVn Stimuleringslening Opplussen (pdf - 119 kB)
 2. Controleer of u een vergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel en vraag deze aan bij de afdeling Omgeving, telefoonnummer: (0544) 39 35 35.
 3. Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen hoeveel u moet lenen.
 4. Vul het startformulier in tweevoud in en stuur het op naar de gemeente.
 5. U ontvangt van de gemeente een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van de SVn. Wanneer de gemeente uw aanvraag afwijst, ontvangt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. De toewijzing of afwijzing wordt bepaald aan de hand van een huisbezoek door een woningconsulent.
 6. Vul het aanvraagformulier van de SVn in en stuur het op naar SVn.
 7. Complete aanvragen worden binnen twee weken beoordeeld.
 8. Uw aanvraag krijgt een financiële beoordeling.
 9. Bij een negatief financieel advies vervalt u aanvraag. Hierover wordt u door uw gemeente schriftelijk op de hoogte gesteld.
 10. Bij een positief financieel advies ontvangt u automatisch een offerte voor de Stimuleringslening Opplussen.
 11. Onderteken de offerte.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn 2% over de hoofdsom van de Stimuleringslening Opplussen en daarnaast de eventuele notariskosten.

Opplusmaatregelen

Tot de opplusmaatregelen worden gerekend de volgende oplossingen/onderwerpen:

 • maatregelen die de woning toegankelijker maken voor het levensloopbestendig maken van de woning;
 • maatregelen die de woning bruikbaarder maken voor het levensloopbestendig maken van de woning;
 • maatregelen die de woning veiliger maken voor het levensloopbestendig maken van de woning.

 

Doelgroep
De Stimuleringslening Opplussen is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Oost Gelre die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en waarvan de laatstbekende WOZ-waarde niet meer bedraagt dan € 250.000,--. U komt in aanmerking voor de lening als u 65 jaar of ouder bent.

De maximale Stimuleringslening Opplussen
De som van de lening bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 15.000,--. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Bij een lening lager dan € 7.500,-- bedraagt de looptijd maximaal 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast en vervroegd aflossen is te allen tijde boetevrij toegestaan.

Het rentepercentage
Het rentepercentage van de Stimuleringslening Opplussen is altijd 3% lager dan het normaal geldende markttarief (condities SVn) met een minimum rentepercentage van 2,0%. Deze lage rente maakt het aantrekkelijk om energiebesparende maatregelen in uw huis uit te voeren, omdat deze maatregelen zich daarmee sneller terugverdienen. Kijk voor het actuele rentetarief op https://www.svn.nl/lening/Oost%20Gelre/svn-persoonlijke-lening/15129 (helemaal onderaan).

Hoogte Revolving fund
Het is van tevoren niet aan te geven hoeveel leningen verstrekt zullen worden, ook is de hoogte van de leningen niet in te schatten. Om met het instrument Stimuleringslening Opplussen structureel een bijdrage te kunnen leveren om duurzame maatregelen te treffen, is een bedrag van € 150.000,-- in het Fonds gestort.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook contact op nemen met Serkan Yilmaz of Ilse van de Kamp van de gemeente Oost Gelre. Zij zijn bereikbaar via e-mail of telefoon: