Standplaatsvergunning warenmarkt Groenlo en Lichtenvoorde

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt dient u een vergunning aan te vragen.
Ook als u maar een tijdelijke standplaats wilt innemen, is een vergunning vereist.

De warenmarkt in Groenlo vindt plaats op vrijdag van 10.30 – 17.00 uur op het Europlein en de Mattelierstraat.
De warenmarkt in Lichtenvoorde vindt wekelijks plaats op zaterdag van 8.00 – 12.30 uur in de Dijkstraat.

Waar moet ik zijn?

De aanvraag dient schriftelijk door middel van het aanvraagformulier ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden en printen.

Aanvraagformulier marktvergunning Groenlo (pdf - 234 kB)
Aanvraagformulier marktvergunning Lichtenvoorde (pdf - 234 kB)

Wat kost het mij?

(Tarieven 2020)
Het tarief voor het innemen van een vaste standplaats bedraagt € 15,65 per vierkante meter per jaar.
Dit tarief wordt verhoogd met een bedrag voor stroomverbruik:
- voor een krachtstroomverbruiker (400 V) € 500,00
- voor een normaalstroomverbruiker (230 V) € 250,00

Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning voor een vaste standplaats op de wekelijkse warenmarkt bedraagt € 27,00.

Het tarief voor het innemen van een standplaats (dagplaats) op de wekelijkse warenmarkt of op een ander door het college van burgemeester en wethouders ingestelde markt bedraagt € 1,30 per vierkante meter per dag.

Waaraan moet ik voldoen?

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsoefeningen en bedrijfsorganisatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een vaste standplaats wordt toegewezen door de gemeente en is in beginsel geldig voor onbepaalde tijd.
Na toewijzing ontvangt de aanvrager hiervan een schriftelijk bewijs.

Een dagplaats wordt ter plekke door de marktmeester toegewezen wanneer het verkoop van producten betreft die niet concurrerend zijn.
De gemeente let bij het verstrekken van vergunningen voor een vaste standplaats op het soort product dat de standhouder wil verkopen. Er moet namelijk een evenwichtige verdeling blijven bestaan van het soort goederen dat op de markt verkocht wordt. Daarom is er een brancheverdeling gemaakt. Wanneer er al teveel soortgelijke producten op de weekmarkt verkocht worden, krijgt de standhouder geen vergunning.

Het college heeft voor de markt vastgesteld:

  • een Branchebesluit en branchepatroon;
  • een Besluit instellen weekmarkten en nadere regels t.b.v. de warenmarkten Groenlo en Lichtenvoorde.

Waar moet ik zijn?

Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling, tel. 0544-393535.