Snoeihoutverbranding, stookontheffing

De stookontheffing geeft toestemming tot het (niet bedrijfsmatig) verbranden van snoeihout op de aangevraagde locatie buiten de bebouwde kom.

Voor het verbranden van snoeihout is een ontheffing van het verbod vereist, omdat het zomaar verbranden van snoeihout tot gevaarlijke situaties kan leiden, bijvoorbeeld voor het verkeer (rookontwikkeling) of nabijgelegen bossen (brandgevaar) en er nadelige beïnvloeding van het milieu kan plaatsvinden door rook, roet, walm of stank.

Een ontheffing voor het eenmalig stoken van een vuur kan worden aangevraagd door particulieren.
Er wordt alleen ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, niet voor afvalhout, sloophout e.d.
Dit hout dient op de gebruikelijke wijze als afval te worden afgevoerd. Ontheffing wordt verleend voor een periode van vier weken.

Als ingeval van langdurige droogte sprake is van een fase 2 (voormalig ‘code oranje' of 'code rood'), mag niet gestookt worden, zelfs al bent u in het bezit van een ontheffing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.natuurbrandrisico.nl.

Hoe kan ik de ontheffing voor het verbranden van snoeihout aanvragen?

Stappen en doorlooptijd

Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is. 
Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
De gemeente toetst op brandgevaar en overlast voor de omgeving nabij de gekozen locatie. Deze toetsing kan leiden tot het opnemen van beperkingen en voorschriften in de vergunning voor het verbranden van snoeihout.

Wat zijn de kosten?

De leges bedragen € 16,45 (tarief 2019). De factuur ontvangt u achteraf.

Wat zijn de voorwaarden?

Binnen de bebouwde kom mag niet gestookt worden. Aanvragen voor stoken binnen de kom worden dan ook per definitie afgewezen.
Nadat de ontheffing is verkregen en na melding bij de brandweer mag het snoeihout worden verbrand.

Wetten en regels
De Algemene Plaatselijke Verordening bevat de regels rond het verbranden van snoeihout.

Benodigde gegevens

  • naam en adres van de aanvrager
  • de datum of periode en locatie waar het snoeihout wordt verbrand
  • de aard en hoeveelheid van het te verbranden materiaal

Waar kan ik terecht?

Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu, tel. 0544-393535.