Snoeihoutverbranding, stookontheffing

De stookontheffing geeft toestemming tot het (niet bedrijfsmatig) verbranden van snoeihout op de aangevraagde locatie buiten de bebouwde kom.

Voor het verbranden van snoeihout is een ontheffing van het verbod vereist, omdat het zomaar verbranden van snoeihout tot gevaarlijke situaties kan leiden, bijvoorbeeld voor het verkeer (rookontwikkeling) of nabijgelegen bossen (brandgevaar) en er nadelige beïnvloeding van het milieu kan plaatsvinden door rook, roet, walm of stank.

Een ontheffing voor het stoken van een vuur kan worden aangevraagd door particulieren.
Er wordt alleen ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, niet voor afvalhout, sloophout e.d.
Dit hout dient op de gebruikelijke wijze als afval te worden afgevoerd. Ontheffing wordt verleend voor een periode van vier weken.

Als ingeval van langdurige droogte sprake is van een fase 2 (voormalig ‘code oranje' of 'code rood'), mag niet gestookt worden, zelfs al bent u in het bezit van een ontheffing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.natuurbrandrisico.nl.

Hoe kan ik de ontheffing voor het verbranden van snoeihout aanvragen?

Stappen en doorlooptijd

Tijdens het invullen van de online aanvraag, ziet u meteen of uw aanvraag correct is. Voldoet uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden dan ontvangt u meteen digitaal de ontheffing.

Dient u de aanvraag op papier in, dan controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is.
Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

De gemeente toetst op brandgevaar en overlast voor de omgeving nabij de gekozen locatie. Deze toetsing kan leiden tot het opnemen van beperkingen en voorschriften in de ontheffing voor het verbranden van snoeihout.

Wat zijn de kosten?

De ontheffing is gratis als u de aanvraag online met DigiD doet.

Doet u de aanvraag via het aanvraagformulier snoeihoutverbranding? Dan zijn de leges (kosten) € 16,45 (tarief 2019). De factuur ontvangt u achteraf.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De brandstapel mag niet groter zijn dan 50 m3 (kubieke meter)
  • Het snoeihout moet afkomstig zijn van uw eigen perceel.
  • Het snoeihout moet afkomstig zijn van landschappelijk onderhoud.
  • De afstand tussen de stookplaats en gebouwen of natuurgebieden moet meer dan 50 meter zijn.
  • U mag het snoeihout alleen buiten de bebouwde kom verbranden.

Nadat u de ontheffing hebt gekregen mag u het snoeihout verbranden.

 

Waar kan ik terecht?

Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel. (0544) 39 35 35.