Schadevergoeding door de gemeente

Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto door een gat in de weg, schade aan uw woning omdat er een tak uit een gemeentelijke boom valt of schade omdat een riool niet goed functioneert.

In bepaalde situaties is de gemeente voor dergelijke schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en zal, als uw claim onder de dekking van de verzekering valt, de claim doorsturen naar de verzekeraar. In andere gevallen behandelt de gemeente de claim zelf. U krijgt normaal gesproken binnen 4 weken een reactie op uw aansprakelijkstelling. Het is mogelijk dat de door u ingediende stukken niet voldoende informatie bevatten om de aansprakelijkstelling goed te beoordelen. In dat geval krijgt u eveneens binnen 4 weken een verzoek om nadere stukken aan te leveren.

 

Hoe kan ik de gemeente aansprakelijk stellen voor schade die ik heb ondervonden?

Dat kan op de volgende manieren:

 

Wat kost het mij?

Aan de behandeling van een aansprakelijkstelling zijn geen kosten verbonden.

Wat moet ik nog meer weten?

Indien de gemeente uw verzoek om schadevergoeding afwijst, dient u in de regel de gemeente te dagvaarden. Indien het om een relatief klein bedrag gaat, wordt het verzoek behandeld door een kantonrechter en heeft u geen advocaat nodig. Voor grotere bedragen wordt de zaak behandeld door de gewone rechtbank en heeft u een advocaat nodig. Voor meer informatie over de gerechtelijke procedures kunt u terecht op www.rechtspraak.nl.

Waaraan moet ik voldoen?

In de eerste plaats dient u de gemeente te bellen om de schade te melden zodat de oorzaak van de schade (bijvoorbeeld een gat in weg) kan worden weggenomen. U kunt de melding doorgeven via telefoonnummer (0544) 39 32 00.

Om een schadevergoeding te vragen is het gebruikelijk dat u bij uw aanvraag de reden van het ontstaan van de schade aangeeft.
U moet ook bewijsstukken leveren:

1.    Stukken die een indicatie geven van de hoogte van de schade (bijvoorbeeld een rekening van de garage of een offerte voor het herstel van de schade).

2.    Verklaringen van eventuele getuigen die het ontstaan van de schade hebben gezien

3.    Eventuele foto’s en/of andere stukken die van belang zijn voor het beoordelen van de schade.

Hoe u de gemeente aansprakelijk kunt stellen, leest u bij Aanvraag.

 

Bel gerust als u vragen heeft

U kunt de afdeling Publiek en Bestuur bellen via het algemene telefoonnummer (0544) - 39 35 35.