Reclame plaatsen- permanent

Het plaatsen van permanente reclame
Voor het maken van permanente reclame op particulier terrein heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Reclame maken kan door een opschrift, bekendmaking of afbeelding, waarbij de reclame vanaf de openbare weg te zien is.

Aan het uiterlijk en de verschijningsvorm van reclame zijn voorwaarden verbonden. In het welstandsbeleid heeft de gemeente Oost Gelre hiervoor regels opgenomen (zie Voorwaarden),

Hoe kan ik een aanvraag voor het plaatsen van permanente reclame doen?

U kunt de aanvraag voor een omgevingsvergunning doen via het Omgevingsloket Online op www.omgevingsloket.nl.

Wat kost het mij?

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor permanente reclame zijn kosten (leges) verbonden.
De kosten voor een vergunning worden volgens de gemeentelijke legesverordening berekend. Deze kunt u inzien op deze site bij Regelgeving.

De voorwaarden waaraan een reclame-uiting moet voldoen staan in het welstandbeleid. Dit beleid kunt u bekijken op de pagina Beleidsnota’s en beleidsregels.

Er zijn verschillende vormen van reclame-uitingen, zoals reclamezuilen, vlaggen en andere gevel- en raamreclames. Een reclame-uiting op zichzelf wordt niet direct als storend ervaren. Het uiterlijk, de grootte en de hoeveelheid aan reclame-uitingen bepalen of deze gaat overheersen. Of te opdringerig wordt. Dit kan het beeld van een verzorgde straat of buurt verstoren.
De welstandscommissie bepaalt hoe de reclame er uit mag zien.

Voorbeelden van niet gewenste reclames zijn (o.a.):

  • verkeerde verhoudingen ten opzichte van het perceel of de gevel;
  • te goedkoop/niet duurzaam uiterlijk (geen zelfgemaakte borden met zelf geschilderd logo/kreet);
  • geen relatie met de gevel of het perceel waar de reclame geplaatst is;
  • geen felle kleuren die niet in het straatbeeld passen;
  • geen lichtbakken, maar verlichte doosletters.

Waar een reclame-uiting in ieder geval aan moet voldoen:

  • één reclame-uiting per gevel/perceel;
  • de reclame gaat over activiteiten die op het perceel gebeuren;
  • de reclame is ondergeschikt in het straatbeeld;
  • de reclame ziet er professioneel uit.

Meer regels vindt u in het beleid.

Hebt u vragen over een omgevingsvergunning voor permanente reclame? Bel dan met de afdeling Omgeving op telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Hebt u vragen over een vergunning voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden of een spandoek? Dan kunt u bellen met de afdeling Publiek en Bestuur op telefoonnummer (0544) 39 35 35.