Reclame

De mogelijkheden tot het maken van reclame worden bepaald door de plek waar u de betreffende reclame wilt maken.

Wat is er mogelijk?

Op openbaar terrein (grond die in het bezit is van de gemeente) mag maar in bepaalde gevallen en in vaststaande vormen tijdelijk reclame worden gemaakt.

Voor het maken van permanente reclame op particulier terrein moet u een omgevingsvergunning voor het maken van reclame aanvragen.

Commerciële reclame

Voor het maken van commerciële reclame op openbaar terrein is een omgevingsvergunning voor het voeren van handelsreclame nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van driehoeksreclameborden.

Meer informatie over het reclamebeleid kunt u lezen op de pagina Beleidsnota's en beleidsregels onder Bestuur en recht.

Niet-commerciële reclame op openbaar terrein

Vrije aanplak is mogelijk op plakzuilen in de gemeente Oost Gelre. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. In het kader van de vrije meningsuiting is de gemeente tot die mogelijkheid verplicht.

De locaties van de vrije plakzuilen zijn:
Groenlo
Kerkhofsteeg
Deken Hooijmansingel (Kikkerbrug)

Lichtenvoorde
Koemstraat

Mariënvelde
Waalderweg, bij de kerk

Zwolle
Meddoseweg, kermisterrein

Omgevingsvergunning voor reclame op particulier terrein

Voor het maken van permanente reclame op particulier terrein heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning is een schriftelijk met redenen omkleed besluit van B&W voor het maken van handelsreclame. Reclame maken kan met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding, waarbij de reclame vanaf de openbare weg zichtbaar is.

De plaatselijke of provinciale welstandscommissie geeft advies aan de gemeente over de visuele afstemming van de reclame op het gebouw (bij reclame op de voorgevel) en de omgeving (bijvoorbeeld bij reclame in de voortuin).

Het aanbrengen van spandoeken

Voor het aanbrengen van spandoeken met daarop reclame-uitingen dient u ook een vergunning aan te vragen. Uw aanvraag zal getoetst worden aan algemene eisen van openbare orde en verkeersveiligheid.
Ons beleid geeft aan dat het ophangen van spandoeken, versieringen e.d. niet is beperkt tot evenementen, maar is toegestaan voor een ruime categorie gebeurtenissen (liefdadigheidsacties, campagnes verkeersveiligheid etc.) Er geldt een maximale periode van 2 weken en er mogen maximaal 2 spandoeken per activiteit worden opgehangen. De spandoeken dienen verband te houden met de activiteit (binnen Oost Gelre) waarvoor deze is aangevraagd en er mogen op enig moment niet meer dan 10 spandoeken binnen de gehele gemeente aanwezig zijn.

Driehoeksreclameborden en/of sandwichborden

In de volgende gevallen kan vergunning worden verleend voor het plaatsen van zgn. driehoeks- of sandwichreclameborden:

  1. het moet gaan om een vergunningplichtig evenement georganiseerd binnen Oost Gelre, waarvoor ook daadwerkelijk vergunning is verleend.
  2. Acties voor het inzamelen van geld of goederen, bijv. collectevergunningen.
  3. Open dagen van scholen in de regio Achterhoek (gemeenten Berkelland, Bronkhorst, Aalten, oude IJsselstreek, Doetinchem, Winterswijk, Montferland en Oost Gelre).
  4. Voorstellingen in sociaal culturele centra in de regio Achterhoek, bijv. voorstellingen in De Bron Groenlo, Den Diek Lichtenvoorde, Schouwburgen Doetinchem en Winterswijk.
  5. Incidentele radio uitzendingen van de lokale radio omroep. Uitzendingen die samenhangen met een incidentele activiteit (bijv. bloemencorso of carnaval).

De toestemming geldt dan maximaal voor 2 weken direct voorafgaand aan de activiteit. Er mogen max. 10 borden per hoofdkern (Groenlo, Lichtenvoorde) worden geplaatst en max. 2 borden in de overige dorpskernen.

Hoe vraag ik het aan?

U kunt de aanvraag voor een permanente reclame met een omgevingsvergunning doen via www.omgevingsloket.nl (het omgevingsloket online).

Een vergunning voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden of een spandoek kunt u als volgt aanvragen:

 

Wat kost het mij?

Aan het in behandeling nemen van een verzoek om een omgevingsvergunning voor permanente reclame zijn kosten (leges) verbonden.
De kosten voor een vergunning worden volgens de gemeentelijke legesverordening berekend. Deze kunt u inzien op deze site bij Regelgeving.

Aan de spandoekvergunning en de vergunning voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden zijn geen kosten verbonden.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie over een vergunning voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden of een spandoek kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel. 0544 - 393535.

Wilt u meer weten over een omgevingsvergunning voor permanente reclame, neem dan contact op met de afdeling Omgeving, tel.: 0544 - 393535.