Paspoort

Een paspoort is een reisdocument en legitimatiebewijs. Om naar het buitenland te kunnen reizen heeft u een geldig reisdocument nodig. Met een paspoort kunt u naar alle landen reizen en u kunt het ook gebruiken als identiteitsbewijs. Een paspoort blijft 10 jaar geldig voor volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar blijft de geldigheid van een paspoort 5 jaar.
U mag naast een paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart hebben.
Uw reisdocument moet, als u op reis gaat, altijd geldig zijn. Bovendien geldt er voor sommige landen een visumplicht of een bepaalde termijn van geldigheid bij terugkeer uit het land. Informeer hierover bij uw reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming en de landen waar u doorheen reist.

Hoe gaat het in zijn werk?

Nederlandse reisdocumenten, het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart zijn voorzien van een chip waarin een gezichtsopname en de gegevens van de houderpagina zijn opgeslagen. Bovendien worden  vingerafdrukken in de chip opgenomen. Met de invoering van het elektronische reisdocument voldoet Nederland aan de EU-verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken. De wachttijd voor een reisdocument is 5 werkdagen. In drukke perioden b.v. vakanties kan de wachttijd oplopen. Houdt u daar rekening mee.

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft dan kunt u ongeacht uw leeftijd een paspoort aanvragen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Een nieuw paspoort moet altijd persoonlijk worden aangevraagd.

Kinderen kunnen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van hun ouders. Kinderen die willen reizen moeten een eigen paspoort hebben. Zij moeten ook altijd zelf aanwezig zijn bij de aanvraag van hun paspoort.
Tot 18 jaar is er voor de afgifte van een paspoort schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind (de kinderen) heeft). Het formulier voor de toestemming kunt u downloaden onder “Voorwaarden”.

Woont een van de ouders of andere gezaghouders in een andere gemeente, dan moet zijn/haar handtekening door de desbetreffende woongemeente worden gelegaliseerd. Dat wil zeggen dat die gemeente de handtekening van de gezaghouder voor echt verklaart.

In onderstaande video ziet u hoe het aanvragen van een paspoort gaat.

Instructie video van het aanvragen van een paspoort

Hoe lang is het geldig?

Een paspoort is 10 jaar geldig voor inwoners van 18 jaar en ouder. Inwoners die jonger zijn dan 18 jaar krijgen een paspoort voor 5 jaar. Een paspoort kan nooit verlengd worden. U moet dan weer een nieuwe aanvragen.
Sommige landen buiten de Europese Unie stellen aanvullende eisen aan de geldigheidsduur op het moment dat u het land binnenkomt of bij vertrek. Het paspoort moet bijvoorbeeld bij binnenkomst nog minstens een aantal maanden geldig zijn. Vraag om informatie hierover bij uw reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming en de landen waar u doorheen reist.

Het is niet toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen paspoort of identiteitskaart. U bent verplicht de verlopen of beschadigde documenten in te leveren bij uw woongemeente. Mensen die uitgeschreven zijn naar het buitenland, dienen hun document aan te vragen bij het Nederlands Consulaat in dat land.

Om sneller geholpen te worden kunt u met de gemeente Oost Gelre een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort.

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een paspoort.

 

Waar kan ik terecht?

Voor het aanvragen van een nieuw reisdocument kunt u digitaal of telefonisch een afspraak maken. Voordeel is dat u sneller wordt geholpen.

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een paspoort.
Ook voor het ophalen van een paspoort kunt u online een afspraak maken.

Voor het telefonisch maken van een afspraak en voor inlichtingen kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de balie Burgers van de afdeling Publiek en Bestuur, tel. 0544 - 393535.

Een paspoort kunt u verder aanvragen bij de balie Burgers van de afdeling Publiek en Bestuur.
U dient de documenten die genoemd worden onder “Voorwaarden” mee te nemen.

 

Wat kost het mij?

De kosten kunt u zien in het overzicht leges reisdocumenten.
U moet de kosten bij de aanvraag betalen. Dat kan met uw pinpas.

Wat moet ik doen als ik gegevens wil wijzigen?

Voor alle wijzigingen in naam- of geboortegegevens dient u een nieuw paspoort aan te vragen. Men mag zelf nooit wijzigingen in een paspoort aanbrengen.

Wat moet ik doen als mijn kinderen het nodig hebben?

Ieder kind, ongeacht de leeftijd, moet een eigen paspoort of identiteitskaart hebben om naar het buitenland te kunnen reizen. Tot 18 jaar is er voor de afgifte van een paspoort schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag over het kind (de kinderen) heeft). Het formulier voor de toestemming kunt u downloaden onder “Voorwaarden”.

Wat moet ik doen als ik een visum nodig heb?

Een visum kunt u aanvragen bij de ambassade of het consulaat van dat land in Nederland. Er zijn ook landen waar u een visum bij binnenkomst in dat land kunt regelen. U dient dan ter plekke een formulier in te vullen en gelijktijdig een bedrag te betalen. In enkele landen is het gratis. U moet wel opletten dat voor het verkrijgen van bepaalde visa, het paspoort bij vertrek of terugkomst nog enkele maanden geldig moet zijn. Informatie hierover kunt u krijgen bij de ambassade of consulaat van dat land of bij uw reisbureau.

Wat moet ik doen als er sprake is van diefstal of verlies?

Bij verlies of diefstal van uw reisdocument (paspoort of identiteitskaart) kunt u een nieuw document aanvragen bij de gemeente of, als u in het buitenland bent, bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat van dat land. 
De gemeente maakt samen met u een verklaring van vermissing op. U hoeft dus niet meer naar de politie.
In het buitenland laat u een proces-verbaal door de politie opmaken of u vult op de ambassade of het consulaat een verklaring van vermissing in. De ambassade of het consulaat kan u een nooddocument verstrekken. Dit reisdocument is alleen geldig voor de verdere duur van de reis. Om sneller aan een nooddocument te komen is het raadzaam altijd een reserve pasfoto en een kopie van het legitimatiebewijs bij u te hebben.
Gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Fraude streng aangepakt

 • Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden.
 • Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven.
 • Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf.
 • Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal.
 • Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Wat doet de gemeente met een gevonden paspoort of identiteitskaart?

Bent u uw paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart kwijt? Mogelijk is uw paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart gevonden en bij de gemeente ingeleverd (kijk bij Actueel >>Gevonden voorwerpen). Als een paspoort of identiteitskaart wordt ingeleverd, dan vernietigen wij het reisdocument. Gevonden reisdocumenten geven wij nooit terug. Dat mag niet volgens de wet. Er kan namelijk na het verlies (identiteits)fraude met het document zijn gepleegd.

Wat moet ik doen als ik het gezag over mijn kinderen wil regelen?

Bij de geboorte van een kind van ouders die niet met elkaar gehuwd zijn en waarbij het kind door de vader is erkend, oefent de moeder van rechtswege alleen het ouderlijk gezag uit. Erkennen wil dus niet zeggen dat men als vader het gezag over het kind heeft.
Om het gezag te regelen kan de vader(erkenner) samen met de moeder een verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag, over een minderjarige, indienen bij het kantongerecht.

U kunt het gezag geheel digitaal aanvragen als u beiden beschikt over een DigiD: www.rechtspraak.nl onder "gezamenlijk gezag aanvragen".

Meer informatie over gezag van minderjarigen vindt u in de folder "gezag, omgang en informatie". Deze folder is te bekijken bij het onderwerp "Ouderlijke gezag >> Documenten en publicaties op de internetpagina van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

       Adres van de rechtbank Zutphen, sector Kanton
       Postadres: Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen
       Bezoekadres: Martinetsingel 2, 7201 DT Zutphen
       telefoon: 0575 – 593500

Wat moet ik doen als ik een tweede paspoort wil?

Een tweede paspoort wordt verstrekt op verzoek van houders van een nationaal paspoort, die aantonen dat zij zakelijke of beroepsmatige redenen:

 • in een reis achtereenvolgens verschillende landen moeten bezoeken, waarbij zij een redelijke kans lopen dat hun toelating tot een land op problemen zal stuiten, omdat uit het daartoe over te leggen nationaal paspoort blijkt, dat zij eerder in een ander land zijn geweest, dan wel;
 • regelmatig dringend moeten reizen op een tijdstip dat hun nationaal paspoort zich in verband met aanvraag van een visum bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt.

Als de aanvraag voor een tweede paspoort ligt, binnen de zes maanden voordat het nationaal paspoort verloopt, dan moet het oorspronkelijke paspoort eerst vervangen worden door een nieuw document.
Het tweede paspoort is voor twee jaren geldig voor alle landen.

Bij de aanvraag moet een brief van de werkgever worden overlegd waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt. Dit kan bijv. door uittreksels van de Kamer van Koophandel, zakelijke contracten, uitnodigingen buitenlandse bedrijven, vergelijkbare documenten of een verklaring of schriftelijk bewijs dat het nationaal paspoort zich in verband met een aanvraag visum bij de desbetreffende buitenlandse vertegenwoordiging bevindt.

Wat moet ik doen als ik met spoed een paspoort wil?

U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument of bijschrijving van kinderen. Het reisdocument is dan de volgende dag gereed, indien de aanvraag voor 14.00 uur binnen is. Er moeten wel extra leges betaald worden (zie "Kosten").

Wat is er mogelijk als ik door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat ben een paspoort aan te vragen/ op te halen?

Heeft u (op korte termijn) een reisdocument nodig en bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen (of op te halen), dan kunt u contact opnemen met de gemeente.
De gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen. Als u niet persoonlijk naar het gemeentehuis hoeft te komen, komt een medewerker van de gemeente naar u toe om uw aanvraag in behandeling te nemen. Net als bij de aanvraag op het gemeentehuis, moet u zelf zorgen voor een pasfoto.

In principe kan er thuis alleen een aanvraag voor identiteitskaart gedaan worden, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u een paspoort nodig heeft.

Informatie voor mensen die willen reizen met een kleinkind, kind met een andere achternaam of kind van anderen

Als u op vakantie gaat en u neemt uw eigen kind mee die een andere achternaam heeft of u gaat met het kind van iemand anders op pad, dan kunt u informatie vinden over waar u aan moet denken op de website van de Rijksoverheid bij het onderwerp ‘reizen met kinderen’. Daar kunt u ook het “Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland” downloaden.

Een gezonde reis begint bij de GGD

Goede voorbereiding is belangrijk om vervelende ziekten op vakantie te voorkomen. Ga voor een goed advies en voorlichting naar de GGD: dé organisatie waar u terecht kunt voor deskundig en betrouwbaar gezondheidsadvies, voor medicijnen tegen bijvoorbeeld malaria en de juiste vaccinaties. Kijk op www.ggdreisvaccinaties.nl voor een locatie in de buurt.

Wat moet ik meenemen?

Bij een aanvraag moet u het volgende meenemen:

 • Alle reisdocumenten die u in uw bezit heeft, zoals paspoort(en) en identiteitskaarten, ook als de geldigheid verstreken is.
 • Ligt uw huidige paspoort bij een ambassade voor een visum, dan moet u daarvan een (ontvangst-)bewijs overleggen.
 • Als u geen “oud” reisdocument in bezit heeft, dan moet u een ander geldig identiteitsbewijs meenemen (bijvoorbeeld een rijbewijs).
 • Bent u uw huidige identiteitskaart en/of paspoort kwijt of is deze gestolen, dan maakt de gemeente samen met u een verklaring van vermissing op. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
  U hoeft dus niet eerst naar de politie (zie Bijzonderheden).
 • Eén recente goedgelijkende kleurenpasfoto. Alle eisen aan een pasfoto staan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/inhoud/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart.
 • Het geld voor de kosten van het paspoort. Pinnen aan de balie heeft onze voorkeur (zie ‘Wat kost het mij’).
   

Als uw kind een paspoort nodig heeft geldt het volgende:

 • U moet uw kinderen en een pasfoto van ieder kind meenemen.
 • Eventueel een formulier voor toestemming afgifte paspoort (tot 18 jaar) meenemen.
  Dit formulier kunt u hier downloaden en printen.
  Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte paspoort aan minderjarig kind (pdf – 221 kB)
 • U moet ook legitimatiebewijzen van degenen die toestemming geven (meestal beide ouders) meenemen.