Overlijdensaangifte

U moet aangifte van overlijden doen bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit doet u bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.

De aangifte wordt meestal verzorgd door een uitvaartondernemer. Maar ook iedereen die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden mag hiervan aangifte doen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt na de aangifte van overlijden de overlijdensakte op. Ook geeft de ambtenaar het verlof tot begraven/cremeren af.

Wat moet ik weten over aangifte bij overlijden in het buitenland?

U bent verplicht zo snel als u kunt bij uw gemeente melding te maken van het overlijden. Neem hiervoor contact op met de afdeling Burgerzaken.

U kunt met de officiële stukken terecht bij de balie Burgerzaken. De in het buitenland afgegeven documenten moeten vaak aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoen. Het is verstandig om eerst even contact op te nemen met de balie Burgerzaken.

Voor meer informatie:
website van de overheid: overlijden in het buitenland
website van de overheid: wat moet ik doen als een naaste in het buitenland overlijdt

 

Wat moet ik meenemen?

Bij de aangifte moet u het volgende meenemen:

  • legitimatiebewijs van de aangever
  • doktersverklaring van het overlijden
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Waar moet ik zijn?

U kunt aangifte doen bij de balie Burgerzaken.