Openbare verlichting

De gemeente Oost Gelre streeft naar een openbare verlichting die het bevorderen van het leefklimaat binnen de gemeente combineert met een zo laag mogelijk energieverbruik. Standaard wordt LED-verlichting toegepast. Een juist afgepaste hoeveelheid licht draagt tijdens donkere uren bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare ofwel comfortabele omgeving.

Verlichting heeft ook schaduwkanten. Verlichting kost immers energie die steeds kostbaarder wordt en waarvan de productie leidt tot de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Verder kan te veel verlichting leiden tot lichthinder voor mens en/of milieu. Ook draagt onderhoud en vervanging van de toegepaste materialen bij aan de afvalstroom.

Storing
Informatie over hoe u een storing kunt melden, leest u bij "Aanvragen".

Melding van storing(en) aan straatverlichting

Als er een storing is aan de straatverlichting (bijvoorbeeld lamp brandt niet), dan kunt u dat op de volgende manieren doorgeven aan de gemeente.

Veroorzaakt de storing aan de openbare verlichting een gevaarlijke situatie of geldt de storing voor een hele straat of wijk, bel dan direct met (0544) 39 32 00.

Wilt u bij een melding doorgeven:

  • het lichtmastnummer (indien aanwezig);
  • type melding (bijvoorbeeld: lamp brandt niet, kap vernield, aangereden mast, in hele straat brandt verlichting niet);
  • plaats, straatnaam, bij welk huisnummer de defecte lichtmast in de buurt staat.

De onderhoudsaannemer rijdt elke week een ronde om de gemelde storingen te verhelpen. Betreft het een defecte lamp dan wordt deze direct vervangen. Defecten aan bekabeling of andere onderdelen dan de lamp kunnen langer duren. Daarbij kan het zijn dat netbeheerder Liander ingeschakeld wordt.

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente gaat zorgvuldig te werk bij het bepalen of er op een bepaalde locatie openbare verlichting gewenst is of niet. Daarbij wordt o.a. getoetst aan:

  • de landelijke kwaliteitscriteria van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde;
  • het beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Oost Gelre;
  • het beschikbaar budget.

Welke voorzieningen zijn er?

In de openbare verlichting zijn er veel verschillende lichtmasten, armaturen (lichtkappen) en niet te vergeten lampen met lichttechniek. De gemeente Oost Gelre streeft naar een voorkeursassortiment. Het onderhoud kan hierdoor logistiek, onderhoudtechnisch en financieel efficiënter plaatsvinden.

Donkere gebieden

De gemeente is zich bewust dat niet alles verlicht moet worden. Er zijn ruimten waarbij het aspect "donker" belangrijk wordt gevonden: parken en groenvoorzieningen. Daarnaast kan het financiële aspect een rol spelen. Dit geldt voor achterpaden bij woningen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35.