Ontheffing veroorzaken geluidhinder

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre is bepaald, dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld bij bouw- en sloopwerkzaamheden of bij werkzaamheden aan het spoor het geval zijn.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het veroorzaken van geluidhinder. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

De voorschriften kunnen onder meer iets zeggen over:

  • het maximale geluidsniveau
  • de situering van de geluidsbronnen
  • de frequentie en tijden van het gebruik

Hoe kan ik ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder aanvragen?

U kunt deze ontheffing aanvragen met het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden en printen.

Aanvraagformulier ontheffing veroorzaken geluidhinder (pdf -123 kB

 

Wat kost het mij?

Aan de ontheffing voor het veroorzaken van geluidhinder zijn geen kosten verbonden.

Welke gegevens zijn nodig?

De aanvraag moet o.a de volgende gegevens bevatten:

  • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • omschrijving activiteit(en) waarvoor u ontheffing vraagt
  • datum/data en tijdstippen van gewenste activiteiten

 

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.: 0544 - 393535.