Meldingen woon- en leefomgeving

Het kan zijn dat u een klacht of melding over uw woon- en leefomgeving heeft.
Zo’n melding kan bijv. gaan over:

 • Openbare verlichting (bijv. defecte straatlantaren)
 • Wegen (bijv. een gat in de weg, of verzakte trottoirtegels)
 • Straatmeubilair (bijv. een bank die stuk is)
 • Verkeersborden en wegwijzers (bijv. omgetrokken borden)
 • Watergangen (bijv. vuillozingen in sloten)
 • Riolering (bijv. verstopte riolering)
 • Openbaar groen (bijv. onderhoud of illegale storting van puin)
 • Speeltuinen (bijv. speeltoestellen die stuk zijn)
 • Vernieling en/of overlast

Hoe kan ik een melding doorgeven?

 • Digitaal: melding on line doorgeven.
 • Telefonisch: bij onmiddellijk of ernstig gevaar voor personen of omgeving via het calamiteitennummer (0544) 39 32 00
  Voorbeelden:
  • Openbare verlichting, hele straat of wijk
  • Schade aan lichtmast, gevaarlijke situatie
  • Olie en oliesporen op weg of straat
  • Calamiteit elektra, gas, water of telecom
 • Via een brief aan: Gemeente Oost Gelre, afdeling Omgeving, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde
 • Via een e-mailgemeente@oostgelre.nl
 • Persoonlijk: bij de balie van de gemeente Oost Gelre.

Op welke manier u ook uw melding doorgeeft, de gemeente gaat vertrouwelijk met de gegevens om.

Meldingen bij andere instanties

 • Schade aan of niet werkende verkeerslichten (stoplichten): bel met Rijkswaterstaat 0800 8002
 • Verwijderen kadaver: bel de Dierenambulance, 0900 0245
 • Vermiste dieren: melden is mogelijk op www.amevedi.nl

Hoe gaat het in zijn werk?

De gemeente Oost Gelre probeert uw melding zo spoedig mogelijk af te handelen. Het kan gebeuren dat we bepaalde meldingen plannen voor uitvoering op een later tijdstip. Of dat andere meldingen zoveel haast hebben dat we direct actie ondernemen, zoals bij gaten in wegen of bij weggeslagen putdeksels.
Uw gegevens behandelen we altijd vertrouwelijk.

Wat moet ik nog meer weten?

De gemeente Oost Gelre zorgt ervoor dat de openbare ruimte er schoon, heel en veilig bij ligt. Maar het kan niet altijd overal 100% tiptop in orde zijn. Dat zou veel te veel kosten en is ook niet noodzakelijk.
Bel de politie als u getuige bent van vernielingen: 0900-8844 of, als er haast bij is: 112.