Melding klein kansspel (bingo-spel)

Het belangrijkste kansspel in deze categorie is het bingo-spel. Bingo is een klein kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen. De waarde van prijzen mag niet hoger zijn dan € 400,-- per spelronde en de gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan € 1.550,-- per bijeenkomst.

De leden van de vereniging mogen geen persoonlijk voordeel uit de bingo werven.

Hoe moet ik een klein kansspel melden?

Digitaal

Schriftelijk

Via het formulier dat u hier kunt downloaden en printen.

Meldingsformulier bingo (pdf - 240 kB)

Het formulier kunt u sturen naar de gemeente Oost Gelre, afdeling Publiek en Bestuur, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Wat kost het mij?

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

 

Wat zijn de voorwaarden

Een bingo kan alleen worden georganiseerd door een vereniging die ten minste 3 jaar bestaat en die volgens haar statuten een duidelijk doel dient, dat niet het organiseren van kleine kansspelen mag zijn.

Voor het organiseren van een bingo is geen vergunning vereist van de gemeente. Wel dient 14 dagen voordat de bingo plaatsvindt, een mededeling gedaan te worden aan de gemeente. Dit moet via het meldingsformulier.

Bij het meldingsformulier dient een kopie van de statuten van de vereniging te worden gevoegd. Indien niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, kunnen burgemeester en wethouders de bingo verbieden.

 

 

 

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel. 0544-393535.