Melding klein kansspel (o.a. bingo-spel)

Het bekendste ‘kleine kansspel’ is de bingo. Andere voorbeelden zijn het rad van fortuin en het vogelpiekspel. Het betreft kleine kansspelen als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen. De waarde van prijzen mag niet hoger zijn dan € 400,-- per spelronde. Ook mag de waarde samen niet meer bedragen dan € 1.550,-- per bijeenkomst.
De leden van de vereniging mogen geen persoonlijk voordeel uit het spel halen. 

Hoe moet ik een klein kansspel melden?

Digitaal

Schriftelijk

Via het formulier dat u hier kunt downloaden en printen.

Meldingsformulier klein kansspel (pdf - 233 kB)

Wat kost het mij?

Het melden van een klein kansspel is gratis.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Een klein kansspel kan alleen worden georganiseerd door een vereniging die minstens 3 jaar bestaat en die volgens haar statuten een duidelijk doel heeft. Dat doel mag niet het organiseren van kleine kansspelen zijn.
Voor het organiseren van een klein kansspel hebt u geen vergunning van de gemeente nodig. Maar u moet de gemeente wel meedelen dat u een klein kansspel houdt. Dat moet 14 dagen voordat het spel plaatsvindt. Dit kunt u doen via het meldingsformulier (zie Aanvragen).

Bij het meldingsformulier moet u een kopie van de statuten van de vereniging meesturen. Als u zich niet houdt aan de regels van de wet, kunnen burgemeester en wethouders het spel verbieden

 

Bel gerust als u vragen heeft

U kunt de afdeling Publiek en Bestuur bellen op telefoonnummer (0544) 39 35 35.