Melding kleine evenementen

Met kleine evenementen worden evenementen tot maximaal 200 personen bedoeld, die nauwelijks hinder veroorzaken voor de omgeving (niet-belastend evenement).

Hoe kan ik een klein evenement melden?

U kunt een niet-belastend evenement als volgt melden:

Wat kost het mij?

De melding voor een niet-belastend evenement kost u niets.

Wat moet ik nog meer weten?

Het is mogelijk dat tijdens het evenement een (deel van de) weg afgezet moet worden. De afzettingen daarvoor zijn gratis beschikbaar, maar dient u zelf op te halen, te plaatsen en terug te brengen.

Wat zijn de voorwaarden?

Een melding (voor een niet-belastend evenement) moet tenminste 3 weken voordat het evenement plaatsvindt worden gedaan. Als de melding voldoet aan de voorwaarden, wordt dit schriftelijk bevestigd.

Deze voorwaarden zijn:

  1. Er wordt geen geluidshinder voor de omgeving veroorzaakt (maximaal 70 dB(A) op een gevel van een woning).
  2. Er geldt doordeweeks een eindtijd van 23.00 uur en in het weekend van 24.00 uur.
  3. Het doorgaande verkeer wordt op hoofdwegen niet gehinderd en er zijn geen ingrijpende verkeersmaatregelen nodig.
  4. Er worden maximaal 200 personen verwacht of de activiteiten passen binnen de gebruiksvoorschriften van een bestaand gebouw.
  5. De toegankelijkheid van het evenemententerrein en aanliggende woningen voor hulpdiensten dient gewaarborgd te zijn.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, telefoon 0544-393535.