Loterijvergunning

Voor het organiseren van een loterij, rebus of tombola is een vergunning nodig als bedoeld in de Wet op de Kansspelen.

Het college van burgemeester en wethouders kan vergunning verlenen voor het organiseren van een loterij wanneer met de opbrengst uitsluitend enig algemeen belang wordt beoogd en de gezamenlijke waarde van de prijzen en premies niet meer is dan € 4.500,--. Bij een hogere waarde beslist het ministerie van Justitie en Veiligheid over de vergunningverlening. In dat geval moet gebruik worden gemaakt van een ander aanvraagformulier. Dit kan aangevraagd worden bij :

Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CH Den Haag

Tel.: 070 – 302 13 00

E-mail: info@kansspelautoriteit.nl

Hoe vraag ik een loterijvergunning aan?

Het formulier kunt u zenden naar:
Gemeente Oost Gelre
afdeling Publiek en Bestuur
postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde.

Wat kost het mij?

De leges voor een loterijvergunning bedragen € 65,75 (tarief 2019).

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een loterijvergunning dient ten minste aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

  • De opbrengst van de loterij moet worden besteed aan een doel van algemeen belang. Bij algemeen belang moet gedacht worden aan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Er kan dus geen loterij worden gehouden voor vergroting van de naamsbekendheid van een product of winkel of een studiebeurs voor een individu.
  • Minimaal 50% van de bruto-opbrengst is bestemd voor het goede doel. De feitelijke uitgaven mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

 

De vergunning is niet vereist als:

  • de loterij niet voor publiek is opengesteld;
  • de loterij binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt, en deelname alleen openstaat voor respectievelijk medewerkers dan wel familieleden.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel. 0544-393535.