Kwijtschelding

U hebt in principe recht op kwijtschelding als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt.

De gemeente verleent in 2017 kwijtschelding voor maximaal:

 • de hele aanslag onroerende zaak belasting;
 • de hele aanslag van het rioolrecht;
 • de hele aanslag van de afvalstoffenheffing inzake het vastrecht;
 • € 13,68 van de afvalstoffenheffing inzake Diftar. Dit betreft ledigingen Diftar 2016 die u in 2017 ontvangt. In 2016 ontvangt u de afrekening 2015 en geldt een maximum bedrag van € 79,80 voor de kwijtschelding.
  Het restant van de aanslag moet u binnen de betalingstermijn betalen. Als u een machtiging tot automatische incasso heeft verleend, wordt het maandbedrag automatisch aangepast als kwijtschelding door ons is verleend.

Waar kan ik terecht?

Als u belt met ons informatienummer 0544-393687, dan sturen wij u graag een aanvraagformulier toe.

Iedereen kan verder een aanvraagformulier ophalen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Bekijk de pagina met contactgegevens en openingstijden van de gemeente Oost Gelre.

Ook kunt u hier het aanvraagformulier voor kwijtschelding downloaden.

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf - 384 kB)

Als u het formulier te ingewikkeld vindt dan kunt u via het informatienummer een afspraak maken met de afdeling Bedrijfsvoering om het formulier voor u in te vullen. U hoeft dan alleen de juiste bewijsstukken mee te brengen.
U kunt het volledig ingevulde kwijtscheldingsaanvraagformulier met de bewijsstukken opsturen naar de invorderingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

 

Wat moet ik nog meer weten over...

Wat moet ik nog meer weten over automatische kwijtschelding?

De belastingschuldige die op de dagtekening van de aanslag een uitkering ontvangt van de Sociale Dienst Oost Achterhoek ingevolge de Participatiewet komt in aanmerking voor automatische kwijtschelding (tot het maximale bedrag). De belastingschuldige hoeft dan geen aanvraag om kwijtschelding in te dienen en ontvangt van de gemeente automatisch een beschikking met de bedragen waarvoor kwijtschelding wordt verleend.

 

Wat moet ik nog meer weten over automatisch incasso en kwijtschelding?

Ook als u een machtiging tot automatische betaling heeft afgegeven, kunt u om kwijtschelding vragen. Als de kwijtschelding wordt toegewezen wordt het teveel betaalde zo spoedig mogelijk op uw (post)bankrekening teruggeboekt.

 

Wat moet ik nog meer weten over kwijtschelding bij ontvangst van twee aanslagen?

Wanneer u twee aanslagbiljetten ontvangt, voor bijvoorbeeld Diftar en voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing, dan moet u op het aanvraagformulier voor kwijtschelding de betreffende aanslagbiljetnummers vermelden.

 

Wat moet ik nog meer weten over kwijtschelding waterschapsheffingen?

Voor informatie over waterschapslasten en de verontreinigingsheffing kunt u terecht op de website van de gemeente- en waterschapsbelastingen: www.gblt.nl. Op deze site kunt u onder andere kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding waterschapsheffingen verloopt dus niet via de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

U hebt in principe recht op kwijtschelding als u moet leven van een inkomen rond bijstandsniveau en daarnaast:

 • het bank-, giro- en spaartegoed niet meer bedraagt dan:
  € 5.920,-- voor een alleenstaande in 2016, voor 2017 geldt € 5.940,--.
  € 11.840,-- voor een echtpaar of een alleenstaande ouder met thuiswonende kinderen in 2016, voor 2017 geldt € 11.880,--.
 • geen auto heeft of een auto heeft die minder waard is dan € 2.269,-- of
 • een auto nodig heeft voor uw beroep of vanwege invaliditeit.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u kwijtschelding wilt aanvragen, dan dient u dat te doen binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. U doet dit op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier kwijtschelding.

U moet bij het indienen een aantal bewijsstukken bijvoegen. Welke bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften en loonstroken) u moet bijvoegen, staat vermeld op het aanvraagformulier.

Nadat u het aanvraagformulier met de bewijsstukken heeft ingeleverd, hoeft u dan de aanslag niet te betalen totdat u bericht heeft ontvangen op uw verzoek om kwijtschelding. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, krijgt u ook uitstel van betaling. Uw verzoek wordt afgehandeld en teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding wordt verleend) teruggestort.