Identiteitskaart (Nederlandse)

De Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) is net als een paspoort een reisdocument en legitimatiebewijs. De mogelijkheden als reisdocument zijn echter beperkter. De kaart heeft het formaat van een creditcard. U mag naast een Nederlandse identiteitskaart ook een paspoort hebben.

Hoe gaat het in zijn werk?

De Nederlandse reisdocumenten, het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart, zijn voorzien van een chip waarin een gezichtsopname en de gegevens van de houderpagina zijn opgeslagen. Er worden geen vingerafdrukken opgenomen voor de aanvraag van een id-kaart. De wachttijd voor een reisdocument is 5 werkdagen. In drukke perioden b.v. vakanties kan de wachttijd oplopen. Houdt u daar rekening mee. 

De Nederlandse identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd in de gemeente waar u bent ingeschreven. Kinderen vanaf 12 jaar mogen hem zelf aanvragen.
Op de Nederlandse identiteitskaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven. Kinderen dienen zelf aanwezig te zijn bij de aanvraag. Is de aanvrager nog geen 12 jaar dan is er schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s) of degene(n) die het gezag uitoefenen over het kind. Daarbij dient een origineel legitimatiebewijs van beide ouders/gezaghebbende te worden overgelegd. Het formulier voor de toestemming kunt u downloaden onder Voorwaarden.

Woont een van de ouders of andere gezaghouders in een andere gemeente, dan moet zijn/haar handtekening door de desbetreffende woongemeente worden gelegaliseerd. Dat wil zeggen dat die gemeente de handtekening van de gezaghouder voor echt verklaart.

We hebben een video beschikbaar waarin u kunt zien hoe u een ID-kaart kunt aanvragen. Deze kunt u bekijken bij Aanvraag.

Het is niet toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen paspoort of identiteitskaart. U bent verplicht de verlopen of beschadigde documenten in te leveren bij uw woongemeente. Mensen die uitgeschreven zijn naar het buitenland, dienen hun document aan te vragen bij het Nederlands Consulaat in dat land.

Om sneller geholpen te worden kunt u via dit loket met de gemeente Oost Gelre een afspraak maken voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart.

Maak online een afspraak voor het aanvragen van een Identiteitskaart.

Hoe vraag ik een ID-kaart aan?

In onderstaande video ziet u hoe het aanvragen van een paspoort gaat. De aanvraag voor een ID-kaart gaat op dezelfde manier.

Instructie video van het aanvragen van een paspoort

Waar kan ik terecht?

U kunt een nieuw reisdocument op de volgende manier aanvragen:

 • Maak online een afspraak voor het aanvragen van een identiteitskaart.
  Voordeel is dat u sneller geholpen wordt.
  Ook voor het ophalen van een identiteitskaart kunt u online een afspraak maken.
 • Maak telefonisch een afspraak tijdens werkdagen met de balie Burgers van de afdeling Publiek en Bestuur, tel. 0544 - 393535. Hier kunt u ook terecht voor inlichtingen.
 • Ga persoonlijk naar de balie Burgers van de afdeling Publiek en Bestuur.

U dient de documenten die onder “Voorwaarden” genoemd worden mee te nemen.

 

Wat kost het mij?

De kosten kunt u zien in het overzicht leges reisdocumenten.
U moet de kosten bij de aanvraag betalen. Dat kan met uw pinpas.

Wat moet ik doen als…

ik gegevens wil wijzigen?

Op de Nederlandse identiteitskaart kunnen geen wijzigingen worden aangebracht. Zelf wijzigingen aanbrengen in het document is strafbaar. U moet dus een nieuw document aanvragen.

ik een visum nodig heb?

Een visum kunt u aanvragen bij de ambassade of het consulaat van dat land in Nederland. Er zijn ook landen waar u een visum bij binnenkomst in dat land kunt regelen. U dient dan ter plekke een formulier in te vullen en gelijktijdig een bedrag te betalen. In enkele landen is het gratis. 
U moet wel opletten dat voor het verkrijgen van bepaalde visa, de Nederlandse identiteitskaart bij vertrek of terugkomst nog enkele maanden geldig moet zijn. Informatie hierover kunt u krijgen bij de ambassade of consulaat van dat land of bij uw reisbureau.

het wordt gestolen of als ik het verlies?

Bij verlies of diefstal van uw reisdocument (paspoort of identiteitskaart) kunt u een nieuw document aanvragen bij de gemeente of, als u in het buitenland bent, bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat van dat land.
De gemeente maakt samen met u een verklaring van vermissing op. U hoeft dus niet meer naar de politie.
In het buitenland laat u een proces-verbaal door de politie opmaken of u vult op de ambassade of het consulaat een verklaring van vermissing in. De ambassade of het consulaat kan u een nooddocument verstrekken. Dit reisdocument is alleen geldig voor de verdere duur van de reis. Om sneller aan een nooddocument te komen is het raadzaam altijd een reserve pasfoto en een kopie van het legitimatiebewijs bij u te hebben.
Gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

 

Fraude streng aangepakt

 • Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden.
 • Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven.
 • Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf.
 • Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal.
 • Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Wat doet de gemeente met een gevonden paspoort of identiteitskaart?
Bent u uw paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart kwijt? Mogelijk is uw paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart gevonden en bij de gemeente ingeleverd (kijk bij Actueel >>Gevonden voorwerpen). Als een paspoort of identiteitskaart wordt ingeleverd, dan vernietigen wij het reisdocument. Gevonden reisdocumenten geven wij nooit terug. Dat mag niet volgens de wet. Er kan namelijk na het verlies (identiteits)fraude met het document zijn gepleegd. 

mijn kinderen het willen aanvragen?

Vanaf 12 jaar kan de Nederlandse identiteitskaart zelfstandig aangevraagd worden. Kinderen tot twaalf jaar hebben voor de afgifte van de Nederlandse identiteitskaart schriftelijke toestemming nodig van de degenen die het gezag (ouderlijke macht) over hen hebben.
Meestal zijn dit beide ouders. Heeft één van de ouders alleen het gezag (ouderlijke macht), dan is toestemming van deze ene ouder voldoende. Het komt ook wel voor dat iemand anders dan de ouders het gezag over een kind (kinderen) heeft. In dat geval is het raadzaam om eerst telefonisch informatie op te vragen over de te volgen procedure.
Bij de schriftelijke toestemming moet het originele identiteitsbewijs worden overgelegd van degene(n) die toestemming geven. Als één van de personen die toestemming moet geven geen identiteitsbewijs heeft, dan moet deze persoon mee komen met de aanvrager en dan moet er aan de balie persoonlijk toestemming worden gegeven voor de afgifte van de Nederlandse identiteitskaart.

ik het gezag over mijn kinderen wil regelen?

Bij de geboorte van een kind van ouders die niet met elkaar gehuwd zijn en waarbij het kind door de vader is erkend, oefent de moeder van rechtswege alleen het ouderlijk gezag uit. Erkennen wil dus niet zeggen dat men als vader het gezag over het kind heeft.
Om het gezag te regelen kan de vader(erkenner) samen met de moeder een verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag, over een minderjarige, indienen bij de rechtbank.

Dit verzoek dient persoonlijk door verzoekers te worden ingediend bij de rechtbank van de plaats waar het kind geboren is, of binnen het rechtsgebied van een van de rechtbanken waaronder de geboortegemeente valt.

Meer informatie over gezag van minderjarigen vindt u in de folder "gezag, omgang en informatie". Deze folder is te bekijken op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Adres van de Rechtbank Zutphen, sector Kanton
Postadres: Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen

Bezoekadres: Martinetsingel 2, 7201 DT Zutphen
telefoon: 0575 – 593500

ik met spoed een identiteitskaart wil?

Een spoedaanvraag is mogelijk. Het reisdocument is dan in principe de volgende dag gereed, als de aanvraag voor 14.00 uur binnen is. Er moeten wel extra leges betaald worden (zie "Kosten") .

ik door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat ben een ID-kaart aan te vragen/ op te halen?

Heeft u (op korte termijn) een reisdocument nodig en bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen (of op te halen), dan kunt u contact opnemen met de gemeente.
De gemeente beoordeelt of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen. Als u niet persoonlijk naar het gemeentehuis hoeft te komen,  komt een medewerker van de gemeente naar u toe om uw aanvraag in behandeling te nemen.  
Net als bij de aanvraag op het gemeentehuis, moet u zelf zorgen voor een pasfoto.

In principe kan er thuis alleen een aanvraag voor identiteitskaart gedaan worden, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u een paspoort nodig heeft.

Wat moet ik meenemen?

Bij een aanvraag moet u het volgende meenemen:

 • Alle reisdocumenten die u in uw bezit heeft, zoals paspoort(en) en identiteitskaarten, ook als de geldigheid verstreken is.
 • Als u geen “oud” reisdocument in bezit heeft, dan moet u een ander geldig identiteitsbewijs meenemen (bijvoorbeeld een rijbewijs).
 • Ligt uw huidige paspoort bij een ambassade voor een visum, dan moet u daarvan een (ontvangst-)bewijs overleggen.
 • Bent u uw huidige identiteitskaart en/of paspoort kwijt of is deze gestolen, dan maakt de gemeente samen met u een verklaring van vermissing op. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
  U hoeft dus niet eerst naar de politie (zie  Bijzonderheden)
 • Eén recente goedgelijkende kleurenpasfoto. Alle eisen aan een pasfoto staan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/inhoud/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
 • Eventueel een formulier voor toestemming afgifte identiteitskaart (tot 12 jaar).
  Dit formulier kunt u hier downloaden en printen.
  Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte Nederlandse Identiteitskaart aan minderjarig kind (pdf - 221 kB)
 • U moet ook een origineel legitimatiebewijs van degene(n) die toestemming geeft/geven meenemen.
 • Het geld voor de kosten van de id-kaart. Pinnen aan de balie heeft onze voorkeur (zie ‘Wat kost het mij’).

Hoe lang is het geldig?

De Nederlandse identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en kan nooit verlengd worden. U moet dan weer een nieuwe aanvragen.

Vanaf 9 maart 2014 wordt de geldigheid van een identiteitskaart 10 jaar voor inwoners die bij de aanvraag 18 jaar of ouder zijn.
Inwoners die jonger zijn dan 18 jaar bij de aanvraag houdt een identiteitskaart een geldigheid van 5 jaar.

Waar is het geldig?

De Nederlandse Identiteitskaart is geldig in de volgende landen:

Andorra

België

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Estland

Finland

Frankrijk

Griekenland

Groot-Brittannië en Noord-Ierland (inclusief de kanaaleilanden)

Hongarije

Ierland

Italië

Kroatië

Letland

Liechtenstein

Litouwen

Luxemburg

Malta

Monaco

Noorwegen

Oostenrijk

Polen

Portugal (inclusief Azoren en Madeira)

Roemenië

San Marino

Slovenië

Slowakije

Spanje (inclusief Canarische Eilanden)

Turkije

Tsjechië

IJsland

Zweden

Zwitserland

Voor Turkije geldt dat voor onder andere inwoners van Nederland een visumplicht van kracht is.

Gaat u naar een ander land dan bovengenoemde landen dan moet u een geldig paspoort hebben.