Hondenbelasting

Iedereen die een hond heeft, is verplicht hondenbelasting te betalen. Als u een hond aanschaft, moet u hiervan aangifte doen. Ook als u al een hond heeft en er nog één bijneemt, moet u aangifte doen. De gemeente voert huis-aan-huis-controles uit op het bezit van honden.

Waar kan ik terecht?

Voor het aan- en afmelden van een hond voor de hondenbelasting kunt u gebruik maken van het hieronder vermelde aangifteformulier. Ook kunt u digitaal uw hond aan- en afmelden.

DigiD logo  Regel het online aan- en afmelden hondenbelasting (via DigiD)

 

 

Het aan/afmeldingsformulier voor hondenbelasting kunt u hieronder downloaden.

Formulier aan / afmelden hondenbelasting (pdf - 185 kB)

Dit formulier kunt u in een ongefrankeerde envelop zenden aan:

Gemeente Oost Gelre, afdeling Bedrijfsvoering

Antwoordnummer 101, 7130 VB Lichtenvoorde

Wat kost het mij?

Het aan- en afmelden zelf is kosteloos. Een aanmelding kan wel leiden tot de heffing van hondenbelasting.
Het tarief/de tarieven kunt u bekijken in het overzicht tarieven gemeentelijke belastingen.

Wat gebeurt er met de opbrengst?

De opbrengst hondenbelasting behoort tot de algemene middelen van de gemeente. Uit de opbrengst worden veel voorzieningen betaald. De opbrengst van de hondenbelasting wordt dus niet speciaal gebruikt om de voorzieningen te bekostigen, die ten goede komen aan de honden(bezitters) en aan maatregelen tegen hondenpoep.

Hoe kan ik betalen?

U kunt de belastingaanslag op twee manieren betalen:

  • overschrijving: u betaalt het totaalbedrag in twee gelijke termijnen, met vermelding van het aanslagnummer. Ons IBAN is NL61 BNGH 0285 0450 08 (BIC-code: BNGHNL2G)
  • machtiging voor automatische incasso: Als u ons machtigt, dan schrijven wij het totaalbedrag in maximaal 8 termijnen van uw rekening af, telkens aan het eind van iedere maand. De machtigingskaart blijft geldig tot u ons opdracht geeft de machtiging te stoppen.
    Aanslagen boven de € 1.500,00 kunt u niet via automatische incasso betalen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u uw hond in de loop van het jaar aanschaft, moet u dat zo spoedig mogelijk melden. Voor honden jonger dan drie maanden die nog bij de moederhond zijn, hoeft u geen belasting te betalen.

 

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Heeft u bezwaar tegen de aanslag van de hondenbelasting, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar, gemeente Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

In het bezwaarschrift moet u het belastingjaar en het aanslagnummer vermelden. Wilt u ook aangeven dat het hondenbelasting betreft?
 

Wat zijn de meest gestelde vragen?

Mijn hond komt nooit op de openbare weg?

Iedereen die één of meer honden heeft, moet hondenbelasting betalen. Het maakt voor de hondenbelasting geen verschil of uw hond groot of klein is en of hij wel of niet op straat komt.

 

Waarom is er geen kattenbelasting?

De wetgever heeft geregeld dat gemeenten alleen een belasting op honden mogen heffen. Als gemeente hebben we dus niet de vrijheid om een belasting op andere dieren te heffen.

 

Kom ik in aanmerking voor het kenneltarief?

Als uw kennel is ingeschreven bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland komt u in aanmerking voor het kenneltarief. Bij de aangifte dient een kopie van het bewijs van inschrijving meegestuurd te worden.

 

Moet ik ook voor een waakhond betalen?

Ook voor een waakhond moet u hondenbelasting betalen. Blindengeleidehonden en de zogeheten sohohonden (opgeleide honden voor bijvoorbeeld visueel en lichamelijk gehandicapten) zijn vrijgesteld van hondenbelasting. Deze honden dienen ook te worden aan- en afgemeld.