Geheimhouding persoonsgegevens BRP

Op schriftelijk verzoek van de burger wordt het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) aan derden beperkt. De gemeente is wettelijk verplicht binnen de wettelijke gestelde termijn na het verzoek hieraan gevolg te geven. Indien de gemeente het voornemen heeft geen gevolg te geven aan het verzoek, dan dient de burger hiervan op de hoogte te worden gesteld door middel van een schriftelijke mededeling onder vermelding van de gronden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Na overlegging van een geldig legitimatiebewijs wordt een verzoek om geheimhouding persoonsgegevens behandeld.

Voor enkele instanties (rijksoverheden e.d.) kunt u geen geheimhouding aanvragen.
Er wordt aan zogenaamde derden (familie, kennissen, e.d.) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u nooit informatie verstrekt.
Aan afnemers (o.a. Sociale Verzekeringsbank (SVB), belastingdienst, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en deurwaarders) worden bepaalde gegevens zonder toestemming doorgegeven. Dit gebeurt op aanvraag en onder andere bij wijzigingen in het persoonsregister.

Hoe vraag ik een verzoek om geheimhouding persoonsgegevens aan?

 • U kunt de aanvraag persoonlijk doen bij de balie Burgerzaken.
  U moet dan een geldig legitimatiebewijs meenemen.

   

 • DigiD logo  U kunt de aanvraag online doen met DigiD: Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens

   

 • Als u geen DigiD heeft, kunt u de aanvraag schriftelijk doen via het aanvraagformulier, dat u kunt downloaden en printen.
  Verklaring geheimhouding (pdf - 148 kB)

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Waar moet ik zijn?

Voor een aanvraag van geheimhouding persoonsgegevens kunt u terecht bij de balie Burgerzaken.