Geboorteakte

De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte geeft het bewijs van de geboorte van een persoon. Een afschrift of uittreksel van de geboorteakte kunt u aanvragen in de gemeente waar u bent geboren.

U kunt een uittreksel of een afschrift van een geboorteakte nodig hebben voor bijvoorbeeld een huwelijksaangifte of het aanvragen van gezag. Bij het aanvragen is het verstandig dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel of afschrift aanvraagt, omdat het ook kan zijn dat u een uittreksel uit de basisregistratie personen nodig heeft.

Hoe vraag ik een uittreksel of afschrift van de geboorteakte aan?

LET OP: De geboorte moet in de gemeente Oost Gelre hebben plaatsgevonden om een uittreksel of afschrift aan te kunnen vragen.
 

DIGITAAL AANVRAGEN

U kunt het digitaal aanvragen via een daarvoor bestemd formulier. Bij de stappen die u hierbij doorloopt betaalt u de kosten direct via iDeal. U ontvangt het uittreksel dan per post.

DigiD logo  Digitaal aanvragen
 

PERSOONLIJK OPHALEN

U kunt het persoonlijk ophalen. U moet zich dan wel legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De betaling van de kosten van de aanvraag moet gelijk bij de aanvraag gebeuren. Er kan alleen aan de betrokkene zelf of aan een gemachtigde een uittreksel of afschrift worden afgegeven.

MACHTIGEN

U kunt ook een ander machtigen om het voor u af te halen. U moet schriftelijk aangeven dat u toestemming geeft dat de gemachtigde een uittreksel of afschrift voor u af kan halen en u moet aangeven waarvoor het uittreksel of afschrift nodig is. Deze machtiging moet door de gemachtigde worden meegenomen en deze machtiging moet door u ondertekend zijn. Degene die u gemachtigd heeft moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf meenemen. Tevens moet er een geldig legitimatiebewijs van u worden meegenomen. Een kopie van uw legitimatiebewijs mag ook.

SCHRIFTELIJK AANVRAGEN

U kunt het schriftelijk aanvragen door middel van het aanvraagformulier, dat u hier kunt downloaden en printen.  Tevens dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

De kosten (zie overzicht leges uittreksels en verklaringen) moeten tevoren worden overgemaakt op IBAN: NL79 BNGH 0285 0693 22 t.n.v. de gemeente Oost Gelre onder vermelding van “uittreksel burgerlijke stand”.
Bij betaling vanuit het buitenland ook vermelden: Swiftcode = BNGHNL2G.

U ontvangt het uittreksel dan per post.

Aanvraagformulier uittreksel BRP of uittreksel/afschrift Burgerlijke Stand (pdf - 120 kB)

Waar kan ik terecht?

Voor een uittreksel of afschrift kunt u terecht bij de balie Burgerzaken.

 

Wat kost het mij?

De kosten van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand ziet u in het overzicht leges uittreksels en verklaringen.

Wat moet ik nog meer weten?

Het uittreksel of afschrift kan ook afgegeven worden op een speciaal formulier, dat in meerdere talen is opgesteld (indien u het nodig heeft voor internationaal gebruik), een zogenaamde internationale geboorteakte.

Wat zijn de voorwaarden?

Een uittreksel of afschrift van een geboorteakte is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
Bij het aanvragen van een afschrift van een uittreksel of afschrift van een akte uit de registers van de burgerlijke stand moet u een gerechtvaardigd belang hebben om een uittreksel of afschrift te kunnen krijgen.