Formulieren

Informatie over de producten en diensten bij onderstaande formulieren vindt u onder ‘Producten'.

DigiD logoBij gemeente Oost Gelre kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. Meer informatie vindt u op de website van DigiD.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

A
Algemeen aanvraagformulier (pdf - 216 kB)

B
Kennisgeving betoging/demonstratie (pdf – 252 kB)
Meldingsformulier bingo (pdf - 240 kB)
Meldingsformulier tijdelijke opslag bouwmaterialen (pdf -  318 kB)
Vragenlijst briefadres (pdf - 257 kB)

C
Aanvraagformulier collectevergunning (meerdere mogelijkheden)
Meldingsformulier tijdelijk plaatsen containers op openbare weg (pdf - 318 kB)
 
D
Kennisgeving betoging/demonstratie (pdf – 252 kB)
Startformulier SVn duurzaamheidslening (pdf - 283 kB)

E
Aanvraagformulier evenementvergunning (pdf - 399 kB)
Meldingsformulier kleine evenementen (pdf - 265 kB)

F

G
Aanvraagformulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (pdf -216 kB)
Aanvraagformulier gebruiksvergunning tijdelijk gebruik (maximaal één maand) (pdf - 258 kB)
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (pdf - 265 kB)
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (pdf - 232 kB)
Aanvraagformulier ontheffing veroorzaken geluidhinder (pdf -229 kB)
Aanvraagformulier vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder industrielawaai (pdf -340 kB)
Aanvraagformulier vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder railverkeer (pdf - 340 kB)
Aanvraagformulier vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder wegverkeer (pdf - 357 kB)

H
Formulier aan / afmelden hondenbelasting (pdf - 185 kB)
Online aan- of afmelden voor hondenbelasting (met gebruik van DigiD)
Aanvraagformulier Drank- en Horecawet- en exploitatievergunning (pdf - 374 kB)
Aanvraagformulier Drank- en Horecawet – art 35 (pdf - 242 kB)
Meldingsformulier incidentele festiviteiten (12-dagen regeling, bijv. Horeca) (pdf - 496 kB)
Aanvraagformulier huisnummer (pdf - 236 kB)

I
Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte Nederlandse Identiteitskaart aan minderjarig kind (pdf – 209 kB)
Machtigingsformulier Automatische Incasso (pdf - 252 kB)
Formulier intrekken automatische incasso (pdf - 252 kB)
Aanvraagformulier Innovatiefonds (pdf - 408 kB)

J

K
Aanvraagformulier kansspelautomaten (pdf - 234 kB)
Aanvraagformulier koninklijke onderscheiding (pdf - 454 kB)
Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen (pdf - 384 kB)
 

L
Formulier beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht (leerplicht) (pdf - 289 kB)
Aanvraagformulier loterijvergunning (pdf - 238 kB )
Aanvraagformulier vergunning Leegstandwet (pdf – 200 kB)
 

M
Machtigingsformulier Automatische Incasso (pdf - 252 kB )
Aanvraagformulier marktvergunning Groenlo (pdf - 234 kB)
Aanvraagformulier marktvergunning Lichtenvoorde (pdf - 234 kB)
Melding of klacht over woon- en leefomgeving (meerdere mogelijkheden)
Meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de openbare weg (digitaal)
Meldingsformulier voor bedrijven die onder de het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen (digitaal)
Meldingsformulier incidentele festiviteiten (12-dagen regeling, bijv. Horeca) (pdf - 496 kB))
N

O

P
Aanvraagformulier ontheffing blauwe zone (pdf - 228 kB)
Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte paspoort aan minderjarig kind (pdf – 209 kB)
Aanvraagformulier planschadevergoeding (pdf - 291 kB)
Q

R
Aanvraagformulier vergunning voor tijdelijke reclame (pdf - 220 kB)
Aanvraagformulier aansluitvergunning riolering (pdf - 201 kB)

S
Schadeaangifteformulier VrijwilligersPolis (pdf - 204 kB)
Aanvraagformulier ontheffing sluitingstijden horeca (pdf - 221 kB)
Aanvraagformulier verbranden snoeihout (meerdere mogelijkheden)
Sollicitatieformulier stage of afstudeeropdracht (Word - 137 kB)
Aanvraagformulier kansspelautomaten (pdf - 234 kB)
Aanvraagformulier standplaatsvergunning (pdf - 240 kB)
Startformulier SVn Stimuleringslening Opplussen (pdf - 198 kB)
Startformulier Stimuleringslening non-profit organisaties (pdf – 275 kB)

Subsidieformulieren

Aanvraagformulier subsidie 2018 (pdf – 242 kB)
Aanvraagformulier subsidie 2017 (pdf – 245 kB)
Aanvraagformulier subsidie 2016 (pdf - 245 kB)
Aanvraagformulier vaststellen subsidie 2016 (pdf - 259 kB)
Aanvraagformulier vaststellen subsidie 2015 (pdf - 336 kB)
Aanvraagformulier Opplussen Woningen (pdf – 299 kB)
Uitkeringsformulier Opplussen Woningen (pdf – 181 kB)
Aanvraagformulier verduurzamen woningen (energiebesparing) (pdf – 295 kB)
Uitkeringsformulier verduurzamen woningen (energiebesparing) (pdf – 183 kB)

T
Aanvraagformulier taxatieverslag (pdf - 204 kB)
Aanvraagformulier terrasvergunning (meerdere mogelijkheden)
Aanvraagformulier trouwen op locatie (pdf - 323 kB)

U
Aanvraagformulier uittreksel BRP of uittreksel/afschrift Burgerlijke Stand (pdf - 265 kB)

V
Verklaring geheimhouding (pdf - 302 kB)
Aangifteformulier verhuizing (pdf - 248 kB)
Meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de openbare weg (digitaal)
Schadeaangifteformulier VrijwilligersPolis (pdf - 204 kB)

W
Reactie op de website (digitaal)
Aanvraagformulier winkelopenstellingontheffing (pdf - 218 kB)
Wmo-contactformulier (pdf - 259 kB)
Wmo-contactformulier (digitaal)

X

Y

Z