Formulieren

Informatie over de producten en diensten bij onderstaande formulieren vindt u onder ‘Producten'.

 

Snelmenu

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

A
Algemeen aanvraagformulier (pdf - 216 kB)

B
Kennisgeving betoging/demonstratie (pdf – 252 kB)
Melding klein kansspel (bingo-spel)  (meerdere mogelijkheden)
Meldingsformulier tijdelijke opslag bouwmaterialen (pdf - 318 kB)
Vragenlijst briefadres (pdf - 257 kB)

C
Aanvraagformulier collectevergunning (meerdere mogelijkheden)
Meldingsformulier tijdelijk plaatsen containers op openbare weg (pdf - 318 kB)
 
D
Kennisgeving betoging/demonstratie (pdf – 252 kB)
Startformulier SVn duurzaamheidslening (pdf - 283 kB)

E
Aanvraagformulier gezondheidsverklaring (eigenverklaring) (meerdere mogelijkheden)
Aanvraagformulier evenementvergunning (pdf - 956 kB)
Melding kleine evenementen (meerdere mogelijkheden)

F

G
Aanvraagformulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (pdf -216 kB)
Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (gebruiksmelding niet-bouwwerken) (pdf - 459 kB)
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (pdf - 265 kB)
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (pdf - 232 kB)
Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens (meerdere mogelijkheden)
Aanvraagformulier ontheffing veroorzaken geluidhinder (pdf -229 kB)

H
Aan- of afmelden voor hondenbelasting (meerdere mogelijkheden)
Aanvraagformulier Drank- en Horecawet- en exploitatievergunning (pdf - 374 kB)
Aanvraagformulier Drank- en Horecawet – art 35 (pdf - 242 kB)
Meldingsformulier incidentele festiviteiten (12-dagen regeling, bijv. Horeca) (pdf - 496 kB)
Aanvraagformulier huisnummer (pdf - 236 kB)

I
Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte Nederlandse Identiteitskaart aan minderjarig kind (pdf – 209 kB)
Machtigingsformulier Automatische Incasso (pdf - 252 kB)
Formulier intrekken automatische incasso (pdf - 252 kB)
Aanvraagformulier Innovatiefonds (pdf - 408 kB)

J

K
Vergunning kansspelautomaten (meerdere formulieren)
Aanvraagformulier koninklijke onderscheiding (pdf - 224 kB)
Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentebelastingen (pdf - 384 kB)

L
Aanvraagformulier voor leerlingenvervoer (meerdere mogelijkheden)
Formulier beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht (leerplicht) (pdf - 289 kB)
Aanvraagformulier loterijvergunning (meerdere mogelijkheden)
Aanvraagformulier vergunning Leegstandwet (pdf – 200 kB)

M
Machtigingsformulier Automatische Incasso (pdf - 252 kB )
Aanvraagformulier marktvergunning Groenlo (pdf - 234 kB)
Aanvraagformulier marktvergunning Lichtenvoorde (pdf - 234 kB)
Melding of klacht over woon- en leefomgeving (meerdere mogelijkheden)
Meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de openbare weg (pdf - 318 kB)
Meldingsformulier incidentele festiviteiten (12-dagen regeling, bijv. Horeca) (pdf - 496 kB)
Aanvraagformulier onderhoudssubsidie monumenten (pdf - 385 kB)
N

O

P
Aanvraagformulier ontheffing blauwe zone (pdf - 132 kB) 
Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte paspoort aan minderjarig kind (pdf – 209 kB)
Aanvraagformulier planschadevergoeding (pdf - 291 kB)
Q

R
Vergunning voor tijdelijke reclame (meerdere mogelijkheden)
Aanvraagformulier aansluitvergunning riolering (pdf - 112 kB)

S
Schadeaangifteformulier VrijwilligersPolis (pdf - 119 kB)
Aanvraagformulier ontheffing sluitingstijden horeca (pdf - 112 kB)
Aanvraagformulier verbranden snoeihout (meerdere mogelijkheden)
Contactformulier Sociaal Team (digitaal)
Contactformulier Sociaal Team (pdf - 109 kB)
Sollicitatieformulier stage of afstudeeropdracht (Word - 137 kB)
Aanvraag standplaatsvergunning (meerdere mogelijkheden)
Startformulier SVn Stimuleringslening Opplussen (pdf - 119 kB)
Startformulier Stimuleringslening non-profit organisaties (pdf – 202 kB)

Subsidieformulieren
Aanvraagformulier subsidie welzijn en sport 2019 (pdf – 121 kB)
Aanvraagformulier subsidie welzijn en sport 2018 (pdf – 121 kB)
Aanvraagformulier vaststellen subsidie welzijn en sport 2017 (pdf - 152 kB)
Aanvraagformulier vaststellen subsidie welzijn en sport 2016 (pdf - 128 kB)
Aanvraagformulier onderhoudssubsidie monumenten (pdf - 213 kB)
Aanvraagformulier Opplussen Woningen (pdf – 349 kB)
Uitkeringsformulier Opplussen Woningen (pdf – 182 kB)
Uitkeringsformulier verduurzamen woningen (energiebesparing) (pdf – 109 kB)

T
Aanvraagformulier taxatieverslag (meerdere mogelijkheden)
Aanvraagformulier terrasvergunning (meerdere mogelijkheden)
Aanvraagformulier trouwen op locatie (pdf - 148 kB)

U
Aanvraagformulier uittreksel BRP of uittreksel/afschrift Burgerlijke Stand (meerdere mogelijkheden)

V
Verklaring geheimhouding (pdf - 148 kB)
Aangifteformulier verhuizing (meerdere mogelijkheden)
Meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de openbare weg (pdf - 318 kB)
Schadeaangifteformulier VrijwilligersPolis (pdf - 119 kB)

W
Reactie op de website (digitaal)
Aanvraagformulier winkelopenstellingontheffing (pdf - 111 kB)
Wmo - contactformulier Sociaal Team (pdf - 109 kB)
Wmo - contactformulier Sociaal Team (digitaal)

X

Y

Z