Formulieren

Informatie over de producten en diensten bij onderstaande formulieren vindt u onder ‘Producten'.

 

Snelmenu

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

A

B
Kennisgeving betoging/demonstratie (pdf – 252 kB)
Bezwaar tegen gemeentebelastingen (meerdere mogelijkheden voor bezwaar)
Aanvraagformulier betalingsregeling (meerdere mogelijkheden)
Melding klein kansspel (o.a. bingo)  (meerdere mogelijkheden om te melden)
Meldingsformulier tijdelijke opslag bouwmaterialen (pdf - 126 kB)
Vragenlijst briefadres (pdf - 257 kB)

C
Aanvraagformulier collectevergunning (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Meldingsformulier tijdelijk plaatsen containers op openbare weg (pdf - 126 kB)
 
D
Kennisgeving betoging/demonstratie (pdf – 252 kB)

E
Aanvraagformulier gezondheidsverklaring (eigenverklaring) (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier evenementvergunning (pdf - 956 kB)
Melding kleine evenementen (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)

F

G
Aanvraagformulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (pdf -216 kB)
Verklaring van geboorte voor arts/verloskundige (pdf - 54 kB)
Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (gebruiksmelding niet-bouwwerken) (pdf - 459 kB)
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (pdf - 265 kB)
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (pdf - 100 kB)
Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier ontheffing veroorzaken geluidhinder (pdf -123 kB)

H
Aan- of afmelden voor hondenbelasting (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier Drank- en Horecawet- en exploitatievergunning (pdf - 374 kB)
Aanvraagformulier Drank- en Horecawet – art 35 -tijdelijk alcohol schenken (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Meldingsformulier incidentele festiviteiten (12-dagen regeling, bijv. Horeca) (pdf - 135 kB)
Aanvraagformulier huisnummer (pdf - 236 kB)

I
Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte Nederlandse Identiteitskaart aan minderjarig kind (pdf – 209 kB)
Machtigen of intrekken automatische Incasso (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)

J

K
Vergunning kansspelautomaten (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Melding klein kansspel (o.a. bingo)  (meerdere mogelijkheden om te melden)
Klacht indienen (meerdere mogelijkheden om in te dienen)
Aanvraagformulier koninklijke onderscheiding (pdf - 249 kB)
Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentebelastingen (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Herhaald verzoek om kwijtschelding (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)

 

L
Aanvraagformulier voor leerlingenvervoer (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Formulier beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht (leerplicht) (pdf - 289 kB)
Bewijs van in leven zijn (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier loterijvergunning (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier vergunning Leegstandwet (pdf – 200 kB)

M
Machtigingen of intrekken automatische Incasso (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier marktvergunning Groenlo (pdf - 234 kB)
Aanvraagformulier marktvergunning Lichtenvoorde (pdf - 234 kB)
Melding of klacht over woon- en leefomgeving (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de openbare weg (pdf - 126 kB)
Meldingsformulier incidentele festiviteiten (12-dagen regeling) (pdf - 135 kB)
Aanvraagformulier onderhoudssubsidie monumenten (pdf - 385 kB)

N
Wijzigen naamgebruik (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Bewijs van Nederlanderschap (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)

O

P
Aanvraagformulier ontheffing blauwe zone (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte paspoort aan minderjarig kind (pdf – 209 kB)
Aanvraagformulier planschadevergoeding (pdf - 160 kB)
Formulier principeverzoek bij Bestemmingsplan –herziening of wijziging of bij Bestemmingsplan-afwijkingen

Q

R
Vergunning voor tijdelijke reclame (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier aansluitvergunning riolering (pdf - 112 kB)

S
Schadeaangifteformulier VrijwilligersPolis (pdf - 119 kB)
Formulier aansprakelijkheidstelling gemeente voor schade (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier ontheffing sluitingstijden horeca (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier verbranden snoeihout (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Contactformulier Sociaal Team (digitaal)
Contactformulier Sociaal Team (pdf - 109 kB)
Sollicitatieformulier stage of afstudeeropdracht (Word - 137 kB)
Aanvraagformulier speelautomaten (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraag standplaatsvergunning (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Startformulier Stimuleringslening non-profit organisaties (pdf – 202 kB)

Subsidieformulieren
Aanvraagformulier subsidie welzijn en sport 2021 (pdf – 93 kB)
Aanvraagformulier subsidie welzijn en sport 2020 (pdf – 120 kB)

Aanvraagformulier vaststellen subsidie welzijn en sport 2019 (105 kB)
Aanvraagformulier vaststellen subsidie welzijn en sport 2018 (pdf - 150 kB)

Aanvraagformulier onderhoudssubsidie monumenten (pdf - 213 kB)
Aanvraagformulier Opplussen Woningen (pdf – 349 kB)
Uitkeringsformulier Opplussen Woningen (pdf – 182 kB)

T
Aanvraagformulier taxatieverslag (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier terrasvergunning (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aanvraagformulier trouwen op locatie (pdf - 148 kB)
Aanvraagformulier trouwambtenaar voor 1 huwelijk ( pdf 128 kB)
Startformulier Toekomstbestendig Wonen Lening (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)

U
Aanvraagformulier uittreksel BRP of uittreksel/afschrift Burgerlijke Stand (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)

V
Verklaring geheimhouding (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Aangifteformulier verhuizing (meerdere mogelijkheden om aan te vragen)
Meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de openbare weg (pdf - 126 kB)
Schadeaangifteformulier VrijwilligersPolis (pdf - 119 kB)

W
Bezwaar tegen WOZ-waardering (meerdere mogelijkheden voor bezwaar)
Reactie op de website (digitaal)
Aanvraagformulier winkelopenstellingontheffing (pdf - 111 kB)
Wmo - contactformulier Sociaal Team (pdf - 109 kB)
Wmo - contactformulier Sociaal Team (digitaal)

X

Y

Z