Collectevergunning

Voor het houden van een openbare inzameling (collecteren) is een vergunning nodig van het college van B&W. Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld of goederen voor een goed doel. Er is beleid vastgesteld waarin opgenomen is op welke wijze aanvragen worden getoetst.
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke collectes met vaste collectedata die voorkomen op het collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving en de overige collectes. Voor collectes die niet in het collecteplan staan, wordt alleen vergunning verleend voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland, de zogenaamde vrije periodes.

De vergunning wordt éénmalig voor een vaststaande periode verleend.
Landelijke instellingen krijgen een doorlopende vergunning zodat zij niet elk jaar opnieuw een vergunning hoeven aan te vragen.

Als de vergunning wordt verleend, moeten de personen die collecteren zich kunnen legitimeren en een kopie van de vergunning kunnen tonen.

Collecterooster
Op het collecterooster zijn de vrije periodes aangegeven en de opbrengst van gehouden collectes.
Collecterooster 2019 (pdf - 222 kB)

Hoe kan ik een collectevergunning aanvragen?

Wat kost het mij?

Aan een aanvraag collectevergunning zijn geen kosten verbonden.

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het CBF geeft informatie over de goede doelen en informeert het publiek over wat het CBF wel en niet doet. Op de website www.cbf.nl kunt u de gegevens van de verschillende landelijke organisaties inzien maar ook de collecte-opbrengsten per gemeente.

Verder vindt u er een overzicht van de goede doelen en de jaarverslagen van de goede doelen e.d.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor elke collecte op het grondgebied van de gemeente is een collectevergunning vereist. Organisatoren van collectes kunnen een collectevergunning aanvragen. Organisaties zonder doorlopende collectevergunning moeten dus voor elke door hen georganiseerde collecte een vergunning aanvragen. Deze organisaties moeten gevestigd zijn binnen de gemeente Oost Gelre. Collecteren is toegestaan van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel. 0544-393535.