Briefadres

Het kan zijn dat u geen post kunt ontvangen omdat u tijdelijk geen vast woonadres hebt. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. Zo blijft u schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen woonadres of geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u een briefadres aanvragen. Bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting verblijft.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag van een briefadres?

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner dat deze ervoor zorgt dat de post bij u terecht komt
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
  • ingevuld verhuisformulier, dat u hier kunt downloaden en printen
  • ingevulde vragenlijst briefadres, die u hier kunt downloaden en printen

Aangifteformulier verhuizing (pdf - 122 kB)

Vragenlijst briefadres (pdf - 257 kB)

U moet de hierboven genoemde zaken persoonlijk en op afspraak inleveren bij de gemeente Oost Gelre. Als u in een instelling verblijft, hoeft u niet persoonlijk langs te komen.

U kunt online een afspraak maken voor het aanvragen van een briefadres.

Controle

Elke 6 maanden controleren wij of u nog aan de voorwaarden voor een briefadres voldoet. Wij vragen u elke 6 maanden om de vragenlijst nogmaals persoonlijk in te leveren. Zolang u aan de voorwaarden voldoet, houdt u recht op een briefadres. Voldoet u niet meer aan de voorwaarden, dan wordt de inschrijving aangepast.

Wat zijn de voorwaarden?

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin degene woont bij wie u een briefadres heeft. Dit hoeft niet de gemeente te zijn waar u verblijft. In dit verzoek moet u de reden van het briefadres aangeven. Het briefadres moet altijd een huisadres zijn, dus niet een postbusnummer.
Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.

Waar kan ik terecht?

Een briefadres kan alleen persoonlijk worden aangevraagd. U kunt de hierboven genoemde documenten persoonlijk en alleen op afspraak inleveren bij de gemeente Oost Gelre. Als u in een instelling verblijft, hoeft u niet persoonlijk langs te komen.
U kunt online een afspraak maken voor het aanvragen van een briefadres.