Bezwaarschrift gemeentebelastingen / Wet WOZ

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of de aanslagen gemeentebelastingen?
Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag / WOZ-beschikking.

Dit doet u door een brief te sturen naar:
De heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde.

Uw bezwaarbrief moet de volgende gegevens bevatten:

  • uw naam en adres
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • de dagtekening (datum van de aanslag / WOZ-beschikking)
  • het beschikkingsnummer en/of het aanslagnummer
  • de soort belasting
  • de reden waarom u bezwaar maakt

Wilt u gehoord worden of wilt u uw bezwaar in een gesprek toelichten? Dan moet u dat in uw bezwaarbrief melden.

Belangrijk

Maak op tijd bezwaar. Als wij uw brief te laat ontvangen, zal de gemeente uw bezwaar afwijzen.
Als iemand anders voor u een bezwaar indient, stuur dan een getekende machtiging mee.

Uitspraak en beroep

Op een bezwaarschrift doen wij altijd schriftelijk uitspraak. Dit gebeurt niet als u het bezwaarschrift intrekt, voordat er een uitspraak is geweest.
Bent u het niet eens met de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland. Bij het instellen van een beroep betaalt u griffierechten.

Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
Bezoek adres: Paleis van Justitie, Walburgstraat 2-4, Arnhem
Telefoonnummer: (026)  359 22 80

Bezwaar? Toch eerst betalen

Het indienen van een bezwaar geeft u geen uitstel van de betaling. Dat betekent dat u de aanslag op de normale manier moet betalen.

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Voor alle heffingen geldt dat u tegen de hoogte van de tarieven geen bezwaar kan maken. Deze heeft de gemeenteraad vastgesteld.

Waar moet ik zijn?

De brief met uw bezwaar moet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag / WOZ-beschikking sturen naar:
De heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde

Hebt u vragen, dan kunt u ons gerust bellen op (0544) 39 35 60. U kunt uw vraag ook stellen door een e-mail te sturen naar belastingen@oostgelre.nl.