Bewijs van in leven zijn

Het kan voorkomen dat u een bewijs nodig heeft waaruit blijkt dat u in leven bent. Vraagt een instantie in Nederland hier om? Dan kunt u dit aantonen met een ‘Bewijs van in leven zijn’.

Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u dit aantonen met een ‘Attestatie de vita’.

Hoe vraag ik het Bewijs van in leven zijn aan?

Digitaal
U kunt het digitaal aanvragen via een daarvoor bedoeld formulier. Bij de stappen die u hierbij doorloopt betaalt u de kosten direct via iDeal. U ontvangt het uittreksel dan via de post.
DigiD logo  Vraag het bewijs aan met gebruik van DigiD

Persoonlijk
U kunt het persoonlijk aanvragen bij de balie Burgerzaken. U moet dan het volgende meenemen:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • als het voor u geldt: het bewijsstuk dat de verklaring van in leven zijn gratis verstrekt kan worden (zie Kosten).

Hoe vraag ik de Attestatie de vita aan?

Deze verklaring kunt u alleen via de balie Burgerzaken aanvragen. U moet dan het volgende meenemen:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • als het voor u geldt: het bewijsstuk dat de attestatie de vita gratis verstrekt kan worden (zie Kosten).

Wat kost het mij?

De kosten van het bewijs van in leven zijn en het attestatie de vita kunt u zien in het overzicht uittreksels en verklaringen. Als u deze nodig heeft voor een pensioenfonds dan is het gratis. U moet hiervan dan wel bewijsstukken laten zien.

Wanneer heb ik een bewijs van in leven of attestatie de vita nodig?

Voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekeringsmaatschappij kan het nodig zijn dit bewijsstuk over te leggen.

Wat moet ik meenemen?

U moet zich bij de aanvraag kunnen legitimeren. Daarom moet u een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meenemen. Verder moet u als u de verklaring voor een pensioenaanvraag nodig heeft een brief meenemen waaruit dit blijkt.