Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Ontvangt u iemand uit het buitenland die voor een bepaalde tijd in Nederland verblijft? Dan kan het zijn dat u voor deze persoon een 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' nodig heeft.
Dit is het geval:

  • als u garant wilt staan voor een niet-Europeaan die een bezoek wil brengen aan Nederland (garantstelling);
  • als u onderdak wilt geven aan een niet-Europeaan (logiesverstrekking);
  • als er sprake is van garantstelling én logiesverstrekking.

Garantstelling
Om een visum te kunnen krijgen, hebben niet-Europeanen die maximaal drie maanden in Nederland willen verblijven een Bewijs van garantstelling (voorheen Garantverklaring) nodig. Dit bewijs geeft aan dat iemand uit Nederland (familielid, vriend of kennis) garant staat voor de eventuele kosten (en schulden) die de bezoeker maakt. Een Bewijs van garantstelling is nodig als de bezoeker zelf niet alle kosten tijdens zijn verblijf in Nederland kan betalen.

Logiesverstrekking
Het Bewijs van particuliere logiesverstrekking is nodig als u personen die voor hun komst naar Nederland een visum nodig hebben, onderdak (logies) wilt geven in Nederland. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u meer informatie over de voorwaarden voor een verblijf in Nederland. De IND houdt bij welke buitenlanders een visum nodig hebben voor een bezoek aan Nederland.
De IND is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17:00 uur. Bel 088 043 04 30 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 88 043 04 30.

Hoe vraag ik het bewijs van garantstelling – particuliere logiesverstrekking aan?

In het bijzijn van een baliemedewerker van de gemeente Oost Gelre ondertekent u (én uw eventuele partner) het formulier. Daarna legaliseert de medewerker uw handtekening(en). Wat dit precies betekent, leest u bij Handtekeninglegalisatie.
Na legalisatie van het Bewijs van garantstelling, stuurt u het ondertekende formulier zelf naar de bezoeker die het visum moet aanvragen. De bezoeker gaat ermee naar de Nederlandse vertegenwoordiging in het eigen land om een visum aan te vragen. Het Bewijs van garantstelling is maximaal drie maanden geldig. Dit is gelijk aan de periode dat een buitenlander met een visum in Nederland mag verblijven.

Wanneer kan ik terecht bij de balie Burgerzaken?

Maakt u een afspraak bij de balie Burgerzaken voor het legaliseren van de handtekening op het Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking of komt u gedurende de openingstijden naar de balie.

 

Wat kost het mij?

Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking kost zelf niets, maar aan het legaliseren van elke handtekening zijn kosten verbonden. Deze kosten ziet u in het overzicht leges uittreksels en verklaringen.