Betalingsregeling

Als u de gemeentebelastingen of een andere rekening van de gemeente niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen.
De betalingsregeling geldt voor een burger, maar ook voor een onderneming.
Een regeling kan alleen als u niet onder een andere regeling valt en alleen in bijzondere gevallen.

Wat is nodig voor de aanvraag?

  • naam, adres en woonplaats van degene die een regeling aanvraagt;
  • de aanslag gemeentebelastingen of de nota waarvoor u een betalingsregeling wilt vragen.

Hoe vraag ik het aan?

Na ontvangst van de aanvraag neemt de gemeente altijd contact op.