Betalingsregeling

Als u de gemeentebelastingen of een andere rekening van de gemeente niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen.
De betalingsregeling geldt voor een burger, maar ook voor een onderneming.
Een regeling kan alleen als u niet onder een andere regeling valt en alleen in bijzondere gevallen.

Wat is nodig voor de aanvraag?

  • naam, adres en woonplaats van degene die een regeling aanvraagt;
  • de aanslag gemeentebelastingen of de nota waarvoor u een betalingsregeling wilt vragen.

Waar kan ik terecht?

U kunt voor een betalingsregeling terecht op het gemeentehuis bij de afdeling Bedrijfsvoering.
U kunt ook bellen met de afdeling, tel. (0544) 39 36 87.