Bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit

 

In een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bebouwings- en gebruiksregels.

De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen om een in ontwikkeling zijnd bestemmingsplan te beschermen. Het besluit is een verklaring waarin staat dat voor het betreffende gebied een (nieuw) bestemmingsplan wordt voorbereid. Met het besluit wordt voorkomen dat in het betreffende gebied, gedurende de tijd voor dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, activiteiten plaatsvinden die het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan zouden kunnen tegenwerken. Een voorbereidingsbesluit is een jaar geldig.

De mogelijkheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit is geregeld in de artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening.

Wat moet ik nog meer weten?

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Wel is het mogelijk bezwaar of beroep in te stellen tegen besluiten die op basis van een voorbereidingsbesluit worden genomen.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. 0544-393535.