Automatische betaling belastingen

Gespreid betalen in 8 maanden!

U kunt de gemeentebelastingen niet in 2 maar in 8 maanden betalen. Hiervoor moet u de machtiging voor automatische incasso invullen (toestemming automatisch afschrijven). Dit kan alleen bij een belastingaanslag vanaf € 20,--.

Heeft u al eerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot gespreide betaling via automatisch afschrijven? En u hebt de machtiging niet gestopt? Dan is de machtiging ook geldig voor de aanslag gemeentebelastingen 2019.

De belastingaanslag schrijven we van uw IBAN af in 8 gelijke termijnen. Deze termijnen staan vermeld op de belastingaanslag. Het bedrag schrijven we steeds aan het begin van iedere maand van uw rekening af.

Machtigingsformulier

Het machtigingsformulier voor automatisch afschrijven kunt u hier downloaden:

Machtigingsformulier Automatische Incasso (pdf - 252 kB )

Adres inzenden formulier

Dit machtigingsformulier stuurt u in een ongefrankeerde envelop aan:

Gemeente Oost Gelre
afdeling Bedrijfsvoering
Antwoordnummer 101
7130 VB Lichtenvoorde

Betaalt u met internetbankieren? Vergeet dan niet het belastingjaar en aanslagnummer te vermelden! Het IBAN van de gemeente is NL61 BNGH 0285 0450 08 t.n.v. gemeente Oost Gelre.

Wat moet ik nog meer weten?

Een afgegeven machtiging voor automatisch afschrijven geldt voor altijd. U hoeft dus maar één keer een machtiging af te geven. Het bedrag van de aanslag schrijven we in termijnen van uw IBAN af. 
Let op: u heeft onvoldoende saldo op uw rekening staan? Of heeft u een geblokkeerde rekening? Dan kunnen we geen bedrag van uw rekening afschrijven. U krijgt een brief als dit het geval is.

Stoppen automatische incasso

U kunt een machtiging altijd stoppen. Een machtiging kunt u stoppen met dit formulier dat u kunt downloaden en printen:

Formulier intrekken automatische incasso (pdf - 252 kB

Trekt u de machtiging in? Dan moet u het openstaande bedrag betalen binnen 2 maanden na dagtekening (datum) van het aanslagbiljet. U kunt contant betalen op het gemeentehuis. Of overmaken op IBAN NL61 BNGH 0285 0450 08 ten name van de gemeente Oost Gelre te Lichtenvoorde. Is de datum waarvoor u moest betalen voorbij? Dan moet u het belastingbedrag direct betalen.

Kwijtschelding en automatische incasso

Ook als u een machtiging tot automatische betaling heeft afgegeven, kunt u om kwijtschelding vragen. Als de kwijtschelding wordt toegewezen wordt het teveel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening teruggeboekt.

Incasso en nu aanslag met 2 vervaltermijnen

Het kan gebeuren dat u vorig jaar de aanslag met een automatische incasso betaalde. En dit jaar toch 2 vervaltermijnen of een aanmaning ontvangt. De incasso kan dan gestopt zijn door een verandering in de persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld een scheiding of overlijden. De automatische incasso staat altijd op naam en niet op een adres. In geval van overlijden of scheiding moet de achtergebleven partner zelf nog een machtiging geven aan de gemeente.

Uw IBAN is gewijzigd

Als uw IBAN is gewijzigd, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de gemeente Oost Gelre, afdeling Bedrijfsvoering, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde of een e-mail sturen naar belastingen@oostgelre.nl.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u bellen naar de afdeling Bedrijfsvoering van de gemeente, tel. (0544) 39 36 87.