Afvalinzameling

Het huishoudelijk afval wordt in de gemeente Oost Gelre gescheiden ingezameld volgens het diftarsysteem op basis van ‘omgekeerd inzamelen’. Kenmerk van ‘omgekeerd inzamelen’ is dat we geen afval inzamelen, maar grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Denk daarbij aan gft-afval, papier, karton, plastic, blik en melk- en sappakken. De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is door de gemeente Oost Gelre uitbesteed aan NV ROVA Gemeenten, verder te noemen ROVA.

Voor de meeste laagbouwwoningen geldt: één container voor elke grondstof

Voor alle herbruikbare grondstoffen heeft u een aparte container:

 • een container met groen deksel voor het gft-afval (leging: 1 x per 2 weken)
 • een container met blauw deksel voor oud papier en karton (leging: 1 x per 4 weken)
 • een container met oranje deksel voor plastic, blik en melk- en sappakken (leging: 1 x per 4 weken)
 • een blauwe chemobox voor KCA (milieubox) (leging 2 x per jaar)

Alle informatie over de containers kunt u vinden in dit loket onder “afvalcontainers” en “klein chemisch afval - milieubox”. Losse vuilniszakken worden niet meegenomen.

Restafval in ondergrondse verzamelcontainers
Als u uw afval goed scheidt, houdt u weinig restafval over. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft, kunt u kwijt in ondergrondse verzamelcontainers in uw eigen wijk. Iedereen heeft hiervoor een pasje dat toegang geeft tot één verzamelcontainer. Hoe het pasje werkt, leest u bij ‘Bijzonderheden’.

Gestapelde bouw / appartementencomplexen
Voor appartementencomplexen gelden maatwerkoplossingen. Bent u bewoner van een appartementencomplex en bent u nog niet bekend met de oplossing die voor u geldt, dan kan ROVA u hierover informeren.

Buitengebied en Zwolle
Bewoners in het buitengebied en in de kern Zwolle kunnen voor restafval kiezen uit twee mogelijkheden. Of ze kiezen voor een pasje voor een ondergrondse container en brengen daar hun restafval naartoe. Of ze houden hun restafvalcontainer, die 1 x per 4 weken wordt geleegd.

Elektrisch apparaat - witgoed en bruingoed
Onder wit- en bruingoed verstaan we alle huishoudelijke-, beeld- en geluidsapparatuur. Wanneer u nieuwe apparatuur aanschaft kunt u (in veel gevallen) uw oude apparaat inleveren bij uw leverancier.

Voorbeelden van wit- en bruingoed zijn:

 • Koelkast
 • Wasmachine/ Droogmachine
 • Diepvries
 • Vaatwasmachine
 • Televisie
 • Radio
 • CD-speler
 • Geluidsbox
 • Haarföhn
 • Waterkoker

Elektronische apparaten kunnen ook altijd worden ingeleverd bij de afvalbrengpunten.

Afvalbrengpunten voor grof huishoudelijk afval
De ondergrondse verzamelcontainers zijn bedoeld voor klein huishoudelijk afval. Grof huishoudelijk afval kunt u laten ophalen of zelf brengen naar het afvalbrengpunt, tegen vastgestelde tarieven. Plaats uw grof huishoudelijk afval niet naast de ondergrondse verzamelcontainer. Dit is strafbaar en het wordt gecontroleerd.
Informatie over de afvalbrengpunten en het laten ophalen van afval kunt u vinden onder afvalbrengpunten.

Inzameling grof tuinafval
Snoeihout / groot groenafval wordt op afroep in het voor- en najaar bij u aan huis opgehaald.
Meer informatie vindt u bij  gft-afval.

Digitale afvalkalender
Informatie over de containers, inzameldagen, het brengpunt en de gescheiden inzameling vindt u in de digitale afvalkalender. Hier vult u uw postcode en huisnummer in. Zo ziet u in één oogopslag wanneer de eerstvolgende inzameling is.

De ROVA-app
Naast de digitale kalender is er ook de gratis ROVA-app. Hiermee heeft u altijd de inzameldagen binnen handbereik. U kunt bijvoorbeeld een herinnering instellen, zodat u een seintje krijgt wanneer de container aan de weg kan. De ROVA-app is er voor iPhone en Android-toestellen en is gratis te downloaden.

Toch afvalkalender op papier?
Dan kunt u een papieren kalender aanvragen via het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 of e-mail klantenservice@rova.nl. U krijgt de kalender dan thuisgestuurd.

Wat zijn de kosten?

Elk huishouden betaalt jaarlijks een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Voor de containers die u aan de weg zet, hoeft u niets te betalen. Wel betaalt u voor het aanbieden van restafval in de ondergrondse verzamelcontainer. De tarieven treft u aan bij Afvalstoffenheffing.
Bij de afvalbrengpunten betaalt u een tarief afhankelijk van het soort afval dat u aanbiedt en het gewicht hiervan. Hiervoor geldt een minimumtarief.

 

Ondergrondse verzamelcontainer / toegangspas

Hoe werkt de toegangspas van de ondergrondse verzamelcontainer?

 • Houd de toegangspas boven het glazen rechthoekige vlak op de container. Het groene lampje linksboven op de paslezer licht nu op en u hoort een klik.
 • Wacht enkele seconden en het display geeft aan dat u de klep kunt openen.
 • Open de klep van de container en plaats uw afval in de inwerpopening.
 • Sluit de klep van de container.
 • Wilt u meer afval aanbieden, herhaal dan deze handelingen.

Wat moet ik doen…

 • bij storingen van de ondergrondse verzamelcontainer?
  Gaat de klep van de container niet open nadat u uw toegangspas tegen de paslezer hebt gehouden? Bel dan de storingslijn van ROVA, telefoonnummer (088) 235 76 82.
  Brandt het rode lampje ‘Geen toegang’? Neemt u dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77. Plaats uw afval niet naast de ondergrondse container. Dat is strafbaar en het wordt gecontroleerd.
 • als ik mijn toegangspas voor de ondergrondse verzamelcontainer ben verloren? Bij het verstrekken de pas heeft u een brief gekregen, die u moest bewaren. Uw toegangspas heeft een uniek nummer. Bij verlies van de pas belt u met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77. U geeft het pasnummer door, zodat de kaart geblokkeerd kan worden en misbruik van uw toegangspas onmogelijk wordt. Aan het aanvragen van een nieuwe pas zijn kosten verbonden.
 • met mijn toegangspas als ik ga verhuizen?
  De toegangspas is adresgebonden en hoort bij de woning. Als u gaat verhuizen, geeft u de pas en de brief die u bij het verstrekken van de pas heeft gekregen, aan de nieuwe bewoner(s) of u laat deze achter in de woning.
 • ik vragen heb over de toegangspas?
  Neemt u dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum via www.rova.nl/contact of (038) 427 37 77.