Afvalcontainers

Het huishoudelijk afval wordt in de gemeente Oost Gelre gescheiden ingezameld via containers.
Voor de meeste laagbouwwoningen geldt: één container voor elke herbruikbare grondstof.

Container Soort afval Lediging Grootte
Soorten containers
Container met groen deksel Groente- fruit en tuinafval GFT 1 x per 2 weken 140 of 240 liter
Container met blauw deksel Oud papier en karton 1 x per 4 weken 200 liter
Container met oranje deksel Plastic, blik, melk- en sappakken 1 x per 4 weken 240 liter
Blauwe milieubox Klein chemisch afval KCA 2 x per jaar milieubox

Buitengebied
In het buitengebied zijn ook restafvalcontainers beschikbaar. Er zijn twee maten: 140 liter en 240 liter. De containers zijn eigendom van ROVA.

Geen container, een extra of andere container?
Hebt u geen container of wilt u een extra container? Of wilt u uw container omruilen? Lees dan de informatie bij Bijzonderheden.

Afvalkalender
Als u meer wilt weten over de route-indeling, containers, het brengpunt en de gescheiden inzameling kijk dan op de website van ROVA in de Afvalkalender.
Ook kunt u de ROVA-app downloaden. Op aanvraag kunt u een papieren afvalwijzer thuis bezorgd krijgen.

Diftar
Afvalinzameling gebeurt volgens het diftarsysteem op basis van ‘omgekeerd inzamelen’. Kenmerk van ‘omgekeerd inzamelen’ is dat we geen afval inzamelen, maar grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Denk daarbij aan gft-afval, papier, karton, plastic, blik en melk- en sappakken. De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is door de gemeente Oost Gelre uitbesteed aan ROVA.

 

De kosten kunt u zien bij afvalstoffenheffing.

Wat moet ik doen als…

 • ik een extra container wil aanvragen?
  Om een extra container aan te vragen kunt u telefonisch contact opnemen met onze afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 34 51.
 • ik extra afval heb i.v.m. chronische ziekte
  Als er binnen uw huishouden sprake is van een chronische zieke waardoor extra afval wordt geproduceerd, kunt u een regeling treffen met de gemeente. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Belastingen, telefoonnummer (0544) 39 35 60 of e-mail: belastingen@oostgelre.nl.  
 • ik een extra container wil inleveren?
  Om een extra container in te leveren, kunt u telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum van ROVA, tel. (038) 427 37 77.
 • ik nog helemaal géén afvalcontainers heb?
  Elk huishouden in Oost Gelre krijgt na inschrijving op een woonadres de beschikking over één grijze minicontainer voor restafval en (uitsluitend binnen de bebouwde kommen) één groene minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval. Indien u nog géén groene en/of grijze container hebt kunt u deze aanvragen bij het Klantcontactcentrum van ROVA, tel. (038) 427 37 77.
 • ik mijn afvalcontainer wil omruilen?
  U kunt uw container omruilen voor een andere maat. Aan het omruilen zijn kosten verbonden. Als u net verhuisd bent kunt u binnen drie maanden na de verhuisdatum uw afvalcontainer kosteloos omruilen voor een andere maat. Voor het omruilen van een afvalcontainer kunt u terecht bij de klantenservice van ROVA, tel. (038) 427 37 77.
 • ik wil weten wanneer mijn afval wordt opgehaald?
  Als u meer wilt weten over de containers, het brengpunt, de route-indeling en de gescheiden inzameling kijk dan in de Afvalwijzer. Deze kunt u raadplegen via de website van ROVA. Als u op die website uw postcode en huisnummer intikt, krijgt u de afvalkalender die voor u van toepassing is. Ook kunt u de ROVA-app downloaden. Op aanvraag kunt u een papieren afvalwijzer thuis bezorgd krijgen.
 • ik problemen heb met de chip van één van mijn containers?
  In de gemeente Oost Gelre moet elke minicontainer voorzien zijn van een chip. Deze chip is aangebracht onder de rand waar het deksel op rust. Voor problemen met de chip kunt u terecht bij de klantenservice van ROVA, tel. (038) 427 37 77.