Deadline indienen plan CPO St. Jozefschool nadert

10 januari 2024
Nieuws

De voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde.

Op de plek van de voormalige St. Jozefschool in Lichtenvoorde willen we een woonbuurt ontwikkelen met 8 tot 12 woningen. De gronden geven we uit in het kader van een zogenaamd CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De deadline voor het indienen van een plan hiervoor nadert. 

Deelname CPO 

Deelnemen aan een CPO betekent dat een groep inwoners het complete woningbouwproject op zich neemt. Ook financieel. Een inwoner die meedoet, gaat ook zelf wonen in één van de woningen. De gemeente maakt een keuze uit de ingediende plannen. 

Indienen plan 

Op donderdag 1 februari 2024 om 09.00 uur is de deadline voor het indienen van een plan. U kunt uw plan, inclusief alle vereiste documenten, bij de gemeente aanleveren via bouwen en wonen CPO St. Jozefschool.  

Presenteren plan 

Heeft u een plan ingediend, en wilt u deze presenteren aan de selectiecommissie? Dat kan op donderdag 8 februari 2024 op het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan aan via wonen@oostgelre.nl.  

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over het selectiebeleid en de inschrijving op bouwen en wonen CPO St. Jozefschool