destination-plan iconDe Richterspoort

De Richterspoort in Lichtenvoorde is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Eschpark en bevindt zich op de hoek van de Twenteroute – Richterslaan. De locatie is in de ontwikkeling opgenomen als multifunctionele plek. Voor deze locatie staat een combifunctie beschreven voor wonen en kantoren, sport of recreatie. Daarnaast staat deze locatie vanwege de ligging beschreven als hoogwaardig entree voor Lichtenvoorde.

Visie vastgesteld door gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering op 21 september 2021 zijn de visies voor de woningbouwlocaties ’t Flierbos, de 3 vrijkomende schoollocaties en de Richterspoort in Lichtenvoorde door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal wordt de bouw van zo’n 145 woningen mogelijk gemaakt. De raad heeft ingestemd met de visies en met het voorbereidingskrediet om de visies uit te werken in concreet uitvoerbare plannen.

Impressie van De Richterspoort

Impressie Richterspoort