De Richterspoort

De Richterspoort in Lichtenvoorde is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Eschpark en bevindt zich op de hoek van de Twenteroute – Richterslaan. De locatie is in de ontwikkeling opgenomen als multifunctionele plek. Voor deze locatie staat een combifunctie beschreven voor wonen en kantoren, sport of recreatie. Daarnaast staat deze locatie vanwege de ligging beschreven als hoogwaardig entree voor Lichtenvoorde.

Kavelpaspoort en visie opgesteld

Inmiddels is er een kavelpaspoort voor deze locatie opgesteld. Deze geeft de globale kaders weer voor de beoogde ontwikkeling. Aan de hand van deze kaders kunnen marktpartijen uitgedaagd worden om met plannen te komen.

Visie vastgesteld door gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering op 21 september 2021 zijn de visies voor de woningbouwlocaties ’t Flierbos, de 3 vrijkomende schoollocaties en de Richterspoort in Lichtenvoorde door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal wordt de bouw van zo’n 145 woningen mogelijk gemaakt. De raad heeft ingestemd met de visies en met het voorbereidingskrediet om de visies uit te werken in concreet uitvoerbare plannen.

Meer informatie

 

visualisatie van de Richterspoort

Impressie van De Richterspoort