De ontwikkeling van een corsolocatie in Lichtenvoorde

28 september 2022
Nieuws
Voorgestelde invulling corsobouwlocatie Waterzuivering Boschlaan

Het Bloemencorso in Lichtenvoorde is een evenement van grote waarde voor de lokale cultuur. Niet voor niets is de corsocultuur in Nederland opgenomen op de Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. Er zijn 18 corsogroepen die jaarlijks een wagen maken. Voor 7 corsogroepen geldt dat ze nu of in de nabije toekomst geen bouwlocatie meer hebben voor hun corsowagen. De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde werkt samen met de gemeente aan de ontwikkeling van een nieuwe corsolocatie bij de waterzuivering aan de Boschlaan in Lichtenvoorde.

Samen optrekken

Een corsolocatie is een plek waar corsogroepen in een eigen hal hun corsowagen kunnen bouwen. Het plan aan de Boschlaan betreft 7 corsohallen, die door de corsogroepen zelf gebouwd moeten worden.
In 2020 heeft Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) de gemeente om hulp gevraagd. De gemeente begrijpt de zorg en wil graag helpen bij het proces. SBL blijft als initiatiefnemer aan zet. De gemeente faciliteert het proces door onder andere op dit moment aan de gemeenteraad te vragen aan het betreffende stuk grond een maatschappelijke bestemming toe te kennen, waardoor de corsogroepen op die plek de hallen kunnen bouwen. 

In gesprek met een klankbordgroep

Betrokken partijen praten met elkaar in een klankbordgroep. De SBL, corsobouwers, omwonenden van de locatie en medewerkers van de gemeente komen regelmatig bij elkaar, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. In de klankbordgroep wordt onder andere gesproken over de plaatsing van de hallen, de aankleding van het gebied (groen, lichtpunten) en de toegangsweg. Gezamenlijk bedenken de deelnemers maatregelen om de eventuele (geluids)overlast van de wagenbouw in de hallen te beperken. Denk hierbij aan de juiste plek van de toegangsweg, extra beplanting, het plaatsen van een geluidswal en de plaats van de grote toegangsdeuren in de hallen. Daarnaast maken ze afspraken over het gebruik van de hallen, de tijden waarop gewerkt kan worden, waar auto’s geparkeerd en fietsen neergezet kunnen worden. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kon van 15 juli 2022 tot en met 25 augustus 2022 ingezien worden en er kon een reactie worden gegeven (zienswijze ingediend). Binnen deze periode zijn er verschillende reacties binnengekomen, van zowel de omwonenden als de corsogroepen. De reacties van de omwonenden laten zien dat zij zorgen hebben over de ontwikkeling van deze locatie als corsolocatie. De corsogroepen juichen de vaststelling van het bestemmingsplan toe. Het geeft hen de gelegenheid om de corsohallen te gaan bouwen, zodat zij verzekerd zijn van een bouwlocatie voor de corsowagens. 

Besluit

Op 18 oktober 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de herbestemming van het gebied.