Gemeentehuis Oost Gelre in Lichtenvoorde

default iconDe nieuwe griffier van Oost Gelre

Oost Gelre is een groene gemeente, centraal gelegen in de Achterhoek. De gemeente is van oudsher bourgondisch en wordt getypeerd door ondernemerschap, de agrarische cultuur, de maakindustrie en een rijk verenigingsleven. Oost Gelre is een gemeente waar mensen er samen de schouders onder zetten. De samenleving in de gemeente is zeer actief en maatschappelijk betrokken, met grote vrijwillige inzet bij sport, cultuur en tal van grootschalige evenementen. De gemeente Oost Gelre zet zich graag in voor deze actieve samenleving, met oog voor mens en omgeving.

In de gemeente wonen bijna 30.000 inwoners, verspreid over twee grotere kernen, Groenlo en Lichtenvoorde, en zes kleine dorpen: Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle.
De gemeenteraad van Oost Gelre bestaat uit 21 raadsleden, verdeeld over 7 fracties: CDA (7), Onafhankelijken Oost Gelre (5), VVD (4), Nieuwe Liberalen Oost Gelre (2), PvdA (1), Onafhankelijke Lijst Wallerbos (1) en Lokaal Belang (1). De ondersteuning van de gemeenteraad wordt geleverd door de griffie, bestaande uit 2 personen: de griffier en een griffiemedewerker (2 fte). Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders namens CDA (2) en VVD (2). De ambtelijke organisatie telt ruim 190 medewerkers. Er heerst een familiecultuur in het gemeentehuis, waardoor werken in Oost Gelre als een warm bad wordt ervaren.

De nieuwe griffier van Oost Gelre

In het kort: de gemeenteraad van Oost Gelre zoekt een verbindende griffier met passie voor de lokale politiek. Een proactieve belangenbehartiger die oog heeft voor de onderlinge verhoudingen en de gemeenteraad kan helpen beter in positie te komen. Een griffier die zichtbaar is, rust en stabiliteit uitstraalt én beschikt over een goed gevoel voor humor.

Een passende griffier voor onze gemeenteraad

De gemeenteraad van Oost Gelre is divers en collegiaal, en de sfeer binnen de gemeenteraad valt te typeren als gemoedelijk. De gemeenteraad heeft ambities en een flinke gedrevenheid om de handen uit de mouwen te steken. Aan het begin van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad een raadspamflet vastgesteld, waarin is vastgelegd wat de inhoudelijke hoofdopgaven zijn. Doel hiervan is dat de gemeenteraad kan sturen op de verdere uitwerking van deze hoofdopgaven, die vertaald moeten worden in concreet beleid. De gemeenteraad is zoekende naar zijn sturingsrol en zoekt een griffier die hierin kan prikkelen.

Als griffier zet je je met plezier in om de gemeenteraad beter in positie en in stelling te brengen voor diverse maatschappelijke ontwikkelingen en strategische opgaven. Om in te spelen op de ambitie van de gemeenteraad in de relatie met de samenleving, doe je voorstellen over het vormgeven van de communicatie en participatie vanuit de gemeenteraad met inwoners en organisaties. Je bent ambassadeur en het visitekaartje van de gemeenteraad richting inwoners, alsook in de samenwerking met regiopartners en andere organisaties.

Als adviseur van de gemeenteraad heb je ideeën over het positioneren van de gemeenteraad binnen het duale stelsel. Samen met het presidium en de werkgroep ‘doorontwikkeling gemeenteraad’ ga je graag aan de slag met het verder professionaliseren van de gemeenteraad. Je hebt zin om samen met de gemeenteraad groei door te maken en waakt ervoor niet te ver voor de troepen uit te lopen.

Je weet je een positie te verwerven door verbinding te maken en te investeren in relaties. Je bent oprecht geïnteresseerd in de drijfveren van raadsleden en denkt mee over hoe zij doelen kunnen bereiken. Dat doe je bijvoorbeeld door te adviseren over raadsinstrumenten, door feedback te geven en door het verzorgen van een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden.

In het gemeentehuis

In de samenwerking met de gemeentelijke organisatie stel je je benaderbaar op. Je hecht waarde aan een goede samenwerking en vindt het belangrijk dat collega’s je weten te vinden. Richting de organisatie vertegenwoordig je de belangen van de gemeenteraad.
Binnen de bestuurlijk-ambtelijke driehoek werk je samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en ben je een gelijkwaardige gesprekspartner. Je neemt in deze samenwerking een onafhankelijke rol aan en hebt oog voor het tijdig informeren en stevig positioneren van de gemeenteraad.

De griffie

Als griffier ben je meewerkend voorman van de griffie. Samen met de griffiemedewerker zorg je voor de dagelijkse ondersteuning van de gemeenteraad met als doel een zorgvuldig besluitvormingsproces. In dit team werk je nauw samen en zijn de lijnen kort. Daarnaast neem je als eerste adviseur van de gemeenteraad ook stevig je positie in richting de gemeenteraad en diens commissies.

Het griffieteam van Oost Gelre is in ontwikkeling. De taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad zijn de afgelopen jaren flink uitgebreid en dit heeft ook consequenties voor de ondersteuning van de griffie. De gemeenteraad heeft extra budget beschikbaar gesteld om de ondersteuning van het griffieteam te optimaliseren en uit te breiden. Als griffier heb jij een visie op de professionalisering van de griffie en je neemt het voortouw in deze ontwikkeling. De uitdagingen waar jij je met het griffieteam voor in gaat zetten zijn onder meer het beter faciliteren van de informatievoorziening aan de gemeenteraad.

Competenties en eigenschappen

Voor jou als onze nieuwe griffer zijn de volgende basiscompetenties vanzelfsprekend: onafhankelijkheid, inspireren en verbinden, omgevingsbewustzijn, communiceren en luisteren, samenwerken en pro activiteit.

In het bijzonder vragen we van je dat je …

… een verbinder bent

Je legt gemakkelijk contact, weet mensen te inspireren en hebt een goed gevoel voor humor. Tegelijkertijd ga je onafhankelijk te werk. Je behartigt de belangen van de gemeenteraad en weet hoe je de gemeenteraad in positie kunt brengen.

… een deskundige adviseur bent

Je bent bekend met de werkzaamheden die een griffier uitvoert en het politieke besluitvormingsproces in een gemeente. Je hebt een visie op doorontwikkeling en professionalisering van de gemeenteraad én die van de griffie. Je adviseert de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd. Je voelt situaties goed aan en je bent je bewust van jouw rol en positie.

… betrokken bent

Je bent op de hoogte van wat er speelt en werkt graag samen. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren weten je goed te vinden. Daarnaast heb je gevoel met en interesse in de regio Achterhoek, de gemeente Oost Gelre en haar inwoners.

… politiek-bestuurlijk sensitief bent

Je bent je bewust van de omgeving waarin je je bevindt. Je bent communicatief vaardig en straalt rust en stabiliteit uit. Je bewaakt de positie van de gemeenteraad in de bestuurlijke processen en stelt je waar nodig flexibel op.

Arbeidsvoorwaarden

Wat biedt Oost Gelre jou?

Werken bij de gemeente Oost Gelre betekent dat je kunt rekenen op een afwisselende en uitdagende functie in een informele en vooruitstrevende organisatie. We zijn een kleine gemeente met korte lijnen, waardoor het speelveld waarbinnen de werkzaamheden zich bevinden zeer breed is. Daarnaast bieden wij je ook:

  • een goed salaris: minimaal € 5.008,00 (aanloopschaal 12) en maximaal € 7.325,00 (functieschaal 13, cao Gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek;
  • ruimte om je verder te ontwikkelen en veel vrijheid in het organiseren van je werk;
  • flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken;
  • uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vrij besteedbaar budget boven op je brutosalaris van ruim 17% (IKB). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kun je extra vakantie-uren kopen of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen;
  • een reiskostenvergoeding;
  • pensioenopbouw via ABP.

Sollicitatieprocedure

Na sluiting van de reactietermijn worden er (digitale) intakegesprekken gevoerd door de Necker-adviseur op 16 en 20 februari 2024. Sollicitatiegesprekken in Oost Gelre vinden plaats op 14 maart (1e ronde) en op 21 maart (2e ronde). Wij vragen je hier bij je sollicitatie rekening mee te houden.

Het al dan niet inzetten van een ontwikkelassessment, risicoanalyse integriteit en/of een referentiecheck wordt op een later moment bepaald. Voor indiensttreding is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. De startdatum van de nieuwe griffier is bij voorkeur zo snel mogelijk. 

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang boven externe kandidaten.

1. Intakegesprekken 16 & 20 FEBRUARI

2. Eerste ronde gesprekken 14 MAART

3. Tweede ronde gesprekken 21 MAART

4. Startdatum IN OVERLEG

Reageren en informatie

Reageren kan tot en met 12 februari 2024 door een motivatie en curriculum vitae in te sturen (ter attentie van de werkgeverscommissie) via sollicitatie@necker.nl onder vermelding van ‘vacature griffier Oost Gelre’.
Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kan contact worden opgenomen met Ronald Willering, voorzitter van de werkgeverscommissie, via 06-40354018, of met Mirjam van Bergen, interim griffier, via 06-2797713.
Voor meer informatie over het proces kan contact worden opgenomen met Bregje de Jong, adviseur bij Necker, via 06-30118962.

Werken in Gelderland

Werken in Gelderland

Klik op deze link om naar de website Werken in Gelderland te gaan