De beste wensen voor 2023!

07 januari 2023
Nieuws
Burgemeester Annette Bronsvoort

Beste inwoners en ondernemers,

Als we terugkijken op 2022 springt de Russisch/Oekraïense oorlog als eerste in het oog. Een oorlog waar we niet omheen kunnen. Een oorlog die allereerst vreselijk is voor degenen die het direct treft, maar daarnaast zijn weerslag heeft op de hele wereld, en dus ook Op Oost Gelre. Een oorlog die tastbaar werd o.a. door de opvang van Oekraïners in onze gemeente, eerst bij Marveld, en later bij de Rank in Groenlo. Een oorlog die, door de energiecrisis die volgde en nog steeds gaande is, velen treft in de portemonnee en tot grote zorgen leidt. Zowel bij inwoners als bij ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. Daar hebben we oog voor en we helpen daar waar we kunnen.

Daarnaast kunnen we gelukkig zeggen dat we met elkaar in 2022 veel hebben gerealiseerd. We hebben, samen met u, aan een aantal grote onderwerpen gewerkt. Ook dit jaar werken we daaraan verder, en ook weer graag samen met u.

De kenmerkende waarden van Oost Gelre zijn ondanks alles overeind gebleven. We zijn en blijven een evenementengemeente met zorg en aandacht voor elkaar, met innovatieve bedrijvigheid in een aantrekkelijk landschap. Met optimisme kijken we vooruit naar alle ontwikkelingen binnen de gemeente.

Op 9 januari organiseren we weer onze nieuwjaarsreceptie. We verheugen ons erop om u te ontmoeten!

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre,

Annette Bronsvoort, Burgemeester

De beste wensen voor 2023!