Coronavirus tweede steunpakket

Tweede steunpakket

Het tweede brede lokale steunpakket richt zich op vier pijlers: Economie, Sociaal domein, Cultuur & evenementen en Sport. Net als de steun vanuit het Rijk, is ook dit lokale steunpakket gericht op de route van crisis naar herstel. Zodat iedereen weer op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de samenleving als het coronavirus onder controle is en we weer naar (het oude) normaal gaan. Meer informatie over de maatregelen leest u hieronder.

Pijler Economie

 • Kwijtschelding van de rente op Bbz-kredieten voor gevestigde ondernemers voor de eerste twee jaar.
  Ondernemers kunnen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) een krediet aanvragen. Belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijf levensvatbaar moet zijn en het krediet kan terugbetalen. De wettelijke rente op dergelijke kredieten is 8%. Door de huidige maatregelen komen bedrijven in financiële moeilijkheden die in principe gezond zijn. We willen deze ondernemers steunen door deze wettelijke rente de eerste twee jaar niet in rekening te brengen. Hierna wordt de rente jaarlijks met 2% verhoogd, tot de wettelijke rente van 8% is bereikt.

  Meer informatie & aanvragen
  Voor meer informatie en voor het aanvragen van het krediet kunt u contact opnemen met ROZ, via info@rozgroep.nl of (074) 241 51 00.
   
 • Een ruimhartige invulling van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
  Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen, noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming is tot 1 oktober 2021 aan te vragen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021. U kunt contact opnemen met SDOA via info@socialdienstoostachterhoek.nl of (0544) 47 42 00.

  Meer informatie
  Voor meer informatie of het aanvragen van de regeling kunt u terecht bij SDOA, via info@socialdienstoostachterhoek.nl of (0544) 47 42 00.
  Lees voor meer informatie ook dit nieuwsbericht: https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/extra-tegemoetkoming-voor-inwoners-met-plotselinge-inkomensdaling.
   
 • Bijdrage ter substitutie van reclamebelasting in 2021
  De gemeente int in 2021 geen reclamebelasting bij ondernemers, maar voegt dit bedrag zoals gebruikelijk wel toe aan het ondernemersfonds Lichtenvoorde.

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met team Financiën via invordering@oostgelre.nl.
   
 • Vrijstelling van precariobelasting voor terrassen in 2021
  De gemeente legt over 2021 geen precariobelasting op, zolang de coronacrisis voortduurt.

  Aanvragen
  Heeft u in 2020 al vrijstelling aangevraagd? Dan hoeft u dit niet nogmaals aan te vragen voor 2021. Wilt voor 2021 vrijstelling van precariobelasting aanvragen? Mail dan naar invordering@oostgelre.nl.
   
 • Verruiming van de terrassen voor de horeca in 2021
  In 2020 is al besloten om de terrassen te verruimen waar dat mogelijk was. Deze mogelijkheid is er ook voor geheel 2021.

  Melden terrasverruiming
  Wijzigt uw terras ten opzichte van 2020? Dan moet u dit melden. Bijvoorbeeld een nog groter terras of een uitbreiding op een nieuwe plek. U kunt de plattegrondtekening met afmetingen naar ons mailen. Wordt het terras ingericht voor een ander pand dan uw horecapand? Dan graag ook een akkoord van de desbetreffende eigenaar meesturen. U kunt dit mailen naar gemeente@oostgelre.nl ter attentie van Hans Schuthof. Wij laten u vervolgens weten of dit akkoord is.

  Blijft uw terras ongewijzigd ten opzichte van 2020? Dan hoeft u dit bij ons niet te melden.
   
 • Compensatie aan ondernemers voor het gebruikersdeel van de ozb-aanslag voor 2021

  Ten aanzien van de onroerend zaakbelasting heeft de gemeenteraad op 13 april 2021 besloten dat zwaar getroffen bedrijven, zoals de horeca en de evenementenbranche, compensatie kunnen krijgen voor de opgelegde onroerend zaakbelasting (ozb), wat betreft het gebruikersdeel van de ozb-aanslag over 2021. Bij dit besluit zijn de volgende voorwaarden opgenomen:

  - De compensatie alleen te verstrekken aan bedrijven die vanwege coronamaatregelen van overheidswege minimaal 3 maanden (cumulatief) gesloten waren

  - en die geen of minimale inkomsten hebben kunnen genereren.

  Door dit als beleidsregel vast te stellen kan bepaald worden of een ondernemer voor compensatie in aanmerking komt. De compensatie bedraagt dan een bedrag dat gelijk is aan de opgelegde onroerend zaakbelasting voor wat betreft het gebruikersgedeelte.

  Aanvragen
  Aanvragen kunnen via één van de twee aanvraagformulieren hieronder:

  Logo DigiD  Compensatie gebruikersdeel OZB 2021 aanvragen met DigiD
    (als persoon namens een organisatie)


  login eHerkenning  Compensatie gebruikersdeel OZB 2021 aanvragen met eHerkenning
    (voor bedrijven/organisaties)

  Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. icoon eHerkenning niveau 2

  Logo PDF
    Aanvraagformulier compensatie gebruikersdeel OZB 2021 (pdf)

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met team Financiën via invordering@oostgelre.nl.
   

 • Ondersteuning van de ‘Roadmap Horeca’
  De impact van de coronamaatregelen op de horeca is zeer groot. Elk horecabedrijf in Oost Gelre kan zich aanmelden voor een (gratis) bedrijfscheck. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek wordt ondersteuning/begeleiding op maat aangeboden, om de ondernemer zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie over de bedrijfscheck contact op met ROZ, via info@rozgroep.nl of (074) 241 51 00.
  Lees voor meer meer informatie ook dit nieuwsbericht: https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/samenwerking-in-ondersteuning-horeca-tijdens-coronacrisis.
   
 • Ondersteuning aan ondernemers via het heroriëntatieprogramma ROZ
  Het coronavirus en de bijkomende coronamaatregelen zorgen voor uitdagingen voor veel ondernemers. Wij willen juist nu ondernemers ondersteunen, ook bij het nadenken over de toekomst. Via de ROZ wordt dit heroriëntatieprogramma aangeboden. ROZ is specialist in hulp bij succesvol ondernemen. Aanmelden is gratis via ROZ.

  Aanmelden
  Ondernemers kunnen zich voor deze heroriëntatie gratis aanmelden bij ROZ, via info@rozgroep.nl of (074) 241 51 00.
  Of lees voor  informatie: https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/hulp-voor-ondernemers-bij-herori-ntatie en www.rozgroep.nl/heroriëntatie en https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/hulp-voor-ondernemers-bij-herori-ntatie.
   
 • Afzien van het innen van pachtgelden voor de kermisexploitanten
  De gemeente Oost Gelre int eenmalig, voor het jaar 2021, geen pachtgelden voor de kermis in Groenlo en Lichtenvoorde. De gemeente vergoedt tevens de kosten die kermiscomités moeten betalen om kermisexploitanten naar hun dorp te krijgen of vergoedt de pachtgelden die kermisexploitanten moeten betalen voor het jaar 2021. Wij nemen hierover contact op met de kermiscomités van de kleine kernen.

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met team Financiën, via team.financien@oostgelre.nl.

Pijler Sociaal domein

 • Activiteiten voor leefbaarheid in de kleine kernen en tegen eenzaamheid ouderen
  De gemeente Oost Gelre biedt de inloopvoorzieningen in de dorpshuizen, de ouderenbonden (KBO’s) en de Zonnebloemvereniging in Oost Gelre extra financiële ondersteuning. Deze 29 organisaties krijgen € 1.500 extra subsidie. De gemeente biedt dorpsbelangenorganisaties ten behoeve van het dorpshuis een subsidie van € 1 per inwoner van het dorp.

  Meer informatie
  Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met Carry de Vries, via c.devries@oostgelre.nl of 06 – 53 97 95 17.
   
 • Activiteiten voor de jeugd
  De gemeente Oost Gelre heeft Mazzel Jongerenwerk opdracht gegeven om de komende periode extra activiteiten te organiseren voor jongeren in Oost Gelre. Jongeren kunnen zelf met ideeën komen. Hiervoor kun je contact opnemen met Marco te Nijenhuis van Mazzel Jongerenwerk. Dat kan via marco@alsjemazzelhebt.nl of 06 – 25 41 62 43.
   
 • Ondersteuning gericht op inwoners met een psychische kwetsbaarheid
  We stellen zowel voor de Dorpskamer (Lichtenvoorde) als voor de Stadskamer (Groenlo) € 500 beschikbaar om activiteiten te organiseren voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
   
 • Ondersteuning voor dorpshuizen
  Elk dorpshuis in Oost Gelre (met uitzondering van Den Diek en De Mattelier) krijgt op basis van het inwoneraantal op 31 augustus 2020 een subsidie van € 1 per inwoner uitgekeerd.

  Het gaat om:
  • Het Hooiland in Lichtenvoorde
  • ’t Kempken in Harreveld
  • MFA in Mariënvelde
  • Bernard Vos clubhuus in Lievelde
  • De Waareise en het Kevelder in Zieuwent
  • MFA De Bult in Vragender


  Aanvragen vanaf 30 april
  Dorpshuizen kunnen zich vanaf 30 april aanmelden voor deze subsidie via deze webpagina.
   

 • Ondersteuning voor speeltuinverenigingen
  De 9 speeltuinverenigingen in Oost Gelre krijgen eenmalig een subsidie van € 1.500 per vereniging voor het organiseren van extra activiteiten als de speeltuinen weer open mogen. Speeltuinverenigingen hoeven dit niet aan te vragen; wij benaderen hen hierover.

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met Michiel Krabbenborg, via m.krabbenborg@oostgelre.nl of 06 – 22 85 68 45.

Pijler Cultuur en evenementen

 • Een cultuurfonds voor ondersteuning van nieuwe initiatieven en daarmee de heropening van de cultuursector
  Voor het opstarten van de cultuur- en evenementensector tijdens en na de coronacrisis ondersteunt en stimuleren wij nieuwe initiatieven en evenementen. Via het ‘Cultuurfonds Oost Gelre’ willen we een boost geven aan de cultuursector binnen de gemeente. Dit fonds is open en toegankelijk voor iedereen met een nieuw idee. We steunen hiermee onze organisaties, willen vrijwilligers betrokken houden en bezoekers enthousiasmeren om, als het straks weer kan, naar een museum, theater, tentoonstelling, festival of ander evenement te gaan. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen we naar de Tijdelijke Subsidieregeling Cultuurfonds.

  Aanvragen is mogelijk vanaf 12 mei
  Aanvragen kunnen vanaf 12 mei ingediend worden via één van de twee aanvraagformulieren hieronder:

  DigiD icoon  Bijdrage uit het cultuurfonds aanvragen met DigiD
    (als persoon namens een organisatie)


   login eHerkenning Bijdrage uit het cultuurfonds aanvragen met eHerkenning
    (voor bedrijven/organisaties)

  Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. icoon eHerkenning niveau 2

  Neem voor meer informatie over het cultuurfonds contact op met Josje van der Wel, via j.vanderwel@oostgelre.nl of 06 - 48 76 77 14.
   
 • Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor cultuur in 2021
  De financiële mogelijkheden van de culturele verenigingen zijn veelal uitgeput, ondanks de subsidie die de culturele verenigingen in Oost Gelre ontvangen voor hun activiteiten en evenementen. Daarom keren wij eenmalig 30% van de normsubsidie extra uit in 2021 (met uitzondering van het Bloemencorso Lichtenvoorde, de Slag om Grolle, het Bloemencorso en de Bibliotheek).

  Meer informatie
  Een aanvraag indienen is niet nodig. Neem voor meer informatie contact op met Josje van der Wel, via j.vanderwel@oostgelre.nl of 06 - 48 76 77 14.
   
 • Ondersteuning op maat voor de Mattelier en Den Diek
  Wij voeren op dit moment gesprekken met de Mattelier in Groenlo en Den Diek in Lichtenvoorde om te onderzoeken welke ondersteuning gewenst is. Vanaf 12 mei kunnen zij ook een aanvraagformulier invullen.

Pijler Sport

 • Een financiële prikkel voor sport- en beweeginitiatieven
  We dagen sportaanbieders uit om sport- en beweeginitiatieven te ontwikkelen voor jong en/of oud om inwoners (meer) te activeren/in beweging te laten komen. Hierdoor kunnen er (extra) initiatieven ontstaan om Oost Gelrenaren van de keukentafel naar de sportieve openbare ruimte of sportaccommodatie te krijgen. Deze initiatieven kunnen vanuit sportverenigingen komen, maar ook vanuit commerciële aanbieders. Er is per initiatief een maximum bedrag van € 5.000 beschikbaar. In totaal is er € 50.000 beschikbaar. Inmiddels zijn er 10 aanvragen gedaan en is het totale bedrag van € 50.000 besteed.

  Neem voor meer informatie contact op met Michiel Krabbenborg, via m.krabbenborg@oostgelre.nl of 06 – 22 85 68 45.
   
 • Kwijtschelding van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties 2021
  De gemeente Oost Gelre scheldt de huren van gemeentelijke sportaccommodaties voor sportverenigingen in 2021 kwijt. Neem voor meer informatie contact op met Michiel Krabbenborg, via m.krabbenborg@oostgelre.nl of 06 – 22 85 68 45.
   
 • Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor sport in 2021
  In 2021 hebben 50 verenigingen een subsidieaanvraag voor jeugd- en /of gehandicaptenleden gedaan. Op basis van het aantal jeugdleden en/of gehandicapte leden ontvangen de sportverenigingen een subsidie. Naar rato wordt in 2021 € 48.000 extra subsidie verdeeld onder de sportverenigingen. Hiervoor kunnen de sportverenigingen (extra) activiteiten organiseren voor jeugd.

  Meer informatie
  Verenigingen hoeven deze extra subsidie niet aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met Michiel Krabbenborg, via m.krabbenborg@oostgelre.nl of 06 – 22 85 68 45.

Uitstel van betaling inzake gemeentelijke belastingen

 • Geldt voor ondernemers
 • Voor een periode van 3 jaar, ingaande vanaf de datum dat de belastingaanslag opgelegd is.
 • Wie in 2020 al uitstel van betaling heeft aangevraagd hoeft dit niet opnieuw te doen.
 • Uitstel van betaling aanvragen kan via een mail naar invordering@oostgelre.nl.

Vragen over deze regelingen kunt ook stellen via dit mailadres invordering@oostgelre.nl. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie.

Landelijke maatregelen

Naast de lokale steunmaatregelen zijn er nog andere maatregelen genomen voor ondernemers. Deze maatregelen lopen niet via de gemeente. Hiervoor verwijzen we u graag naar de betreffende partijen.   

Of bel met:

 • het speciale hotline-nummer van de KVK voor ondernemers: 0800 - 2117
 • het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 - 1351