Maatregelen gemeente Oost Gelre en Rijksoverheid

Vanwege de aanhoudende coronacrisis heeft het college van B&W het steunpakket voor ondernemers verlengd en aangepast. Het steunpakket omvat:

Precariobelasting

  • De gemeente legt over 2020 geen precariobelasting op.

Uitstel van betaling inzake gemeentelijke belastingen

  • Geldt voor ondernemers
  • Voor een periode van 3 jaar, ingaande vanaf de datum dat de belastingaanslag opgelegd is.
  • Wie in 2020 al uitstel van betaling heeft aangevraagd hoeft dit niet opnieuw te doen.
  • Uitstel van betaling aanvragen kan via een mail naar invordering@oostgelre.nl.

Vragen over deze regelingen kunt ook stellen via dit mailadres invordering@oostgelre.nl. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie.

Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling (TONK)

Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen, noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming is voor inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en is vanaf 8 maart tot 1 oktober 2021 aan te vragen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

Landelijke maatregelen

Naast de gemeentelijke belastingen zijn er nog andere maatregelen genomen voor ondernemers. Deze maatregelen lopen niet via de gemeente. Hiervoor verwijzen we u graag naar de betreffende partijen.   

Of bel met:

  • het speciale hotline-nummer van de KVK voor ondernemers: 0800 - 2117
  • het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 - 1351