Maatregelen gemeente Oost Gelre en Rijksoverheid

Vanwege de aanhoudende coronacrisis heeft het college van B&W het steunpakket voor ondernemers verlengd en aangepast. Het steunpakket omvat:

Precariobelasting

  • De gemeente legt over 2020 geen precariobelasting op.

Steunfonds voor ondernemers

Deze regeling was aanvankelijk voorgesteld als ‘kwijtschelding OZB) maar is vanwege de juridische uitvoerbaarheid omgezet naar een steunfonds.

  • Bestemd voor bedrijven die door de van overheidswege genomen coronamaatregelen verplicht minimaal 4 maanden zijn gesloten en geen of minimale inkomsten hebben kunnen genereren.
  • Het maximale ondersteuningsbedrag voor een onderneming is gelijk aan het bedrag van het OZB gebruikersgedeelte voor de betreffende onderneming.

Een aanvraag indienen kan op 3 manieren:

DigiD logoInloggen via DigiD (als persoon namens een organisatie)

 

Logo eHerkenningInloggen via eHerkenning (voor bedrijven/organisaties)

 

Om het formulier online in te vullen moet u over eHerkenning beschikken op minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Logo eHerkenning 2
 

Logo PDFDownloaden, invullen en opsturen (per post):
Aanvraagformulier bijdrage uit het steunfonds voor ondernemers (pdf)

 

Uitstel van betaling inzake gemeentelijke belastingen

  • Geldt voor ondernemers
  • Voor een periode van 3 jaar, ingaande vanaf de datum dat de belastingaanslag opgelegd is.
  • Wie in 2020 al uitstel van betaling heeft aangevraagd hoeft dit niet opnieuw te doen.
  • Uitstel van betaling aanvragen kan via een mail naar invordering@oostgelre.nl.

Vragen over deze regelingen kunt ook stellen via dit mailadres invordering@oostgelre.nl. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een reactie.

Landelijke maatregelen

Naast de gemeentelijke belastingen zijn er nog andere maatregelen genomen voor ondernemers. Deze maatregelen lopen niet via de gemeente. Hiervoor verwijzen we u graag naar de betreffende partijen.   

Of bel met:

  • het speciale hotline-nummer van de KVK voor ondernemers: 0800 - 2117
  • het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 - 1351