Concept-omgevingsvisie Oost Gelre 2040 klaar 

25 januari 2023
Omgevingsvisie
Omgevingsvisie

De concept-omgevingsvisie is klaar. De omgevingsvisie schetst ons toekomstbeeld voor Oost Gelre in 2040. Het gaat om de fysieke leefomgeving: alles wat we buiten zien en wat nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. 

Samen komen tot een visie

De basis voor de concept-omgevingsvisie hebben we gelegd met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Via gesprekken, werkateliers en online enquêtes. Die gingen over belangrijke thema’s als wonen, energietransitie, klimaatadaptatie en ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

Bijeenkomst in De Mattelier op 15 februari om 19:30 uur

Wij nodigen inwoners en ondernemers in Oost Gelre uit voor een werkatelier op 15 februari om 19.30 uur in De Mattelier in Groenlo. Na een korte uitleg van de gemeente over de concept-omgevingsvisie gaan we graag met u in gesprek hierover. Wat vindt u goed? Wat kan beter? Wat mist u? We vragen daarbij speciale aandacht voor de ruimtelijke keuzes die we gaan maken als het over onze leefomgeving gaat, nu en straks. We zijn benieuwd naar uw mening daarover.

Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst?

Meld u aan voor het werkatelier in de Mattelier. Schriftelijk kunt u reageren op de concept-omgevingsvisie door een bericht te sturen naar omgevingsvisie@oostgelre.nl. Dit kan tot en met 20 februari.

Wat doen we met uw reacties?

Uw reacties op de concept-omgevingsvisie nemen we op in de ontwerp-omgevingsvisie. We verwachten dat het college de ontwerp-omgevingsvisie in april vaststelt. Daarna zal het document ter visie worden gelegd. Dat is een standaardprocedure waarin iedereen die dat wil gedurende 6 weken mag reageren op de ontwerp-omgevingsvisie.  Door een zienswijze in te dienen geeft u aan met welke punten uit de omgevingsvisie u het wel of niet eens bent en waarom. De gemeente neemt alle ingediende zienswijzen in behandeling. Dit kan leiden tot aanpassing van de omgevingsvisie. Na het verwerken van de ingediende zienswijzen is de laatste stap dat de omgevingsvisie door de gemeenteraad wordt vastgesteld.