Collectieve zorgverzekering alleen voor inwoners met een minimuminkomen

22 december 2022
Nieuws

Inwoners met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau komen in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Dit is de zorgverzekering GarantVerzorgd van Menzis.

Bent u cliënt bij Fijnder?

Neem dan voor meer informatie contact op met (uw klantmanager bij) Fijnder. Dat kan via telefoonnummer (0544) 47 42 00 of e-mail: info@fijnder.nl.

Bent u geen cliënt bij SDOA maar heeft u wel een laag inkomen?

Neem dan contact op met het Sociaal Team, via (0544) 39 36 16 of sociaalteam@oostgelre.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.gezondverzekerd.nl. Hier kunt u de verzekering ook aanvragen