Collectieve zorgverzekering

Goede zorg is belangrijk, maar ook duur. Zeker als u een laag inkomen heeft. Daarom betaalt de gemeente Oost Gelre mee aan een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Samen met zorgverzekeraar Menzis is een speciaal zorgpakket samengesteld: Menzis GarantVerzorgd. U kunt zich vanaf nu alleen nog aanmelden voor deze zorgverzekering als u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm heeft. 

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering (GarantVerzorgd 1, 2 of 3) en een tandartsverzekering (GarantTandVerzorgd 250, 500 of 750 of TandVerzorgd 1P). De collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor een gunstigere premie. Zo vergoedt deze collectieve zorgverzekering de eigen bijdrage Wmo tot maximaal € 300,-. Neem voor meer informatie contact op met Menzis via 088 - 222 40 80 of kijk op www.gezondverzekerd.nl

U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor deze verzekering. Dat kan pas aan het einde van dit jaar weer.