Collectieve zorgverzekering

Goede zorg is belangrijk, maar ook duur. Zeker als u hoge zorgkosten of een laag inkomen heeft. Daarom betaalt de gemeente Oost Gelre mee aan een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten. Samen met zorgverzekeraar Menzis is een speciaal zorgpakket samengesteld: Menzis GarantVerzorgd. U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor deze verzekering. Dat kan pas aan het einde van dit jaar weer.

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering (GarantVerzorgd 1, 2 of 3) en een tandartsverzekering (GarantTandVerzorgd 250, 500 of 750 of TandVerzorgd 1P). De collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor een gunstigere premie. Zo vergoedt deze collectieve zorgverzekering de eigen bijdrage Wmo tot maximaal € 300,-.