Coalitieakkoord CDA en VVD 2018 - 2022

Het coalitieprogramma zet met kracht in op een aantal belangrijke thema’s, zo meldden de fracties van CDA en VVD tijdens de presentatie van het programma. Die thema’s zijn onder andere duurzaamheid, mobiliteit, economie, vitale kernen, zorg, onderwijs en participatie.

Belangrijke opgaven

Binnen die thema’s zijn belangrijke opgaven bijvoorbeeld Oost Gelre energieneutraal in 2030, maar ook het enorme tekort aan arbeidskrachten voor bedrijven en de leefbaarheid in de kernen.  Het nieuwe college wil deze thema’s aanpakken met een betrokken raad, een goed team bestuurders, een gedreven ambtelijke organisatie en een goed programma. Samen met de inwoners volle kracht vooruit.

Coalitieprogramma en portefeuilleverdeling als PDF

Download het coalitieprogramma 2018-2022 en de portefeuilleverdeling als pdf: