Bouwplan nieuwe corsolocatie bij waterzuivering Boschlaan Lichtenvoorde

09 augustus 2022
Nieuws
Voorgestelde invulling corsobouwlocatie Waterzuivering Boschlaan

De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) heeft dringend behoefte aan een bouwplek voor 7 corsogroepen. Daarvoor is een terrein nabij de waterzuivering aan de Boschlaan in beeld als nieuwe corsobouwlocatie. Voor dit terrein ligt nu een ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Wethouder Jos Hoenderboom:

“Het dahliacorso op de 2e zondag in september is al meer dan 90 jaar een begrip in Lichtenvoorde. Tal van vrijwilligers bouwen vele uren aan 18 grote corsowagens en nog meer kleinere wagens. Het corso is dan ook nauw verweven met de Lichtenvoordse gemeenschap. Wat de laatste jaren voor steeds meer corsogroepen een probleem is, zijn de bouwlocaties. Zo’n 7 groepen worden in hun voortbestaan bedreigd, doordat ze hun bouwlocatie verliezen. Er is ons, als gemeente, veel aan gelegen om hiervoor een goede oplossing te vinden.”

Ontwikkeling samen met SBL, buurt en corsogroepen

Nadat meerdere mogelijke locaties zijn onderzocht, heeft de gemeenteraad in december 2020 ingestemd met de aankoop van grond bij de waterzuivering aan de Boschlaan. De bedoeling is dat daar 7 corsohallen worden gebouwd. De ontwikkeling van de bouwlocatie is een nauwgezet proces, aldus wethouder Hoenderboom: “Er spelen meerdere belangen, die het college zorgvuldig tegen elkaar moet afwegen. Denk aan de belangen van de corsogroepen en het SBL, maar natuurlijk ook van de directe buurt, die zich grote zorgen maakt. Vertegenwoordigers van deze partijen zitten samen in een klankbordgroep. Samen met hen werken we aan een goede invulling van het terrein, voor als de gemeenteraad instemt met de bestemmingsplanwijziging.”

Eerste ontwerpschets op tafel

De klankbordgroep heeft in de afgelopen periode haar gemeenschappelijke wensen en eisen aangegeven over hoe de locatie er uit moet zien. Daarmee is een eerste ontwerp gemaakt. In dat ontwerp is bijvoorbeeld opgenomen waar de hallen komen te staan, hoe de toegangsweg loopt, waar groen moet worden geplant, waar eventuele lichtpunten komen en andere zaken. In de vakantieperiode wordt deze schets verder uitgewerkt.

Bestemmingsplanprocedure

Om de bouw mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedure opgestart. Tijdens het proces leggen we het bestemmingsplan op meerdere momenten ter inzage. Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage van 15 juli 2022 tot en met 25 augustus 2022. Een ieder kan binnen die periode zijn/haar zienswijze bij de gemeente indienen. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of de bestemming al dan niet aangepast wordt.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Frank Zuijdweg via f.zuijdweg@oostgelre.nl.