BOA’s starten met proef bodycams

12 oktober 2022
Nieuws
vier boa's staan met bodycam voor een auto

De gemeente Oost Gelre gaat haar 4 BOA’s uitrusten met een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op het uniform. De bodycam is bedoeld om de veiligheid van de BOA’s tijdens hun werk te vergroten. Het gaat om een proef van 1 jaar.

BOA's leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid in Oost Gelre

Vaak gaan zij als eersten, nog voor de politie, op onrust en overlast af en proberen zaken op te lossen. Daarom is het heel belangrijk dat zij hun werk veilig kunnen doen. 

De BOA’s krijgen tijdens de proef een kleine, draagbare camera

Deze camera zit vast aan hun uniform. De BOA’s zetten de camera alleen aan als zij zich onveilig voelen of wanneer een situatie dreigt te escaleren. Wij gaan uiteraard zorgvuldig met de opnames om en houden ons aan de privacywetgeving. Alle opnames worden maximaal 10 dagen bewaard. Daarna worden de beelden verwijderd. In bepaalde gevallen kunnen de beelden langer worden bewaard, bijvoorbeeld als er sprake is van een strafbaar feit.

De proef met de bodycams start medio oktober 2022 en duurt 1 jaar

Daarna evalueren we het gebruik van de bodycams.