Bewuster omgaan met water is noodzakelijk

21 februari 2024
Nieuws

In het Remisepark, langs de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde, zijn een aantal waterbergingen.

Altijd genoeg schoon water uit de kraan. En zo min mogelijk wateroverlast bij extreme regenbuien. Dat wordt echt een uitdaging voor de toekomst. De mogelijke oplossing? Zie water als belangrijkste grondstof, het ‘blauwe goud’. Wethouder Bart Porskamp: “We moeten zuinig en verantwoord omgaan met water. In het nieuwe Water- en rioleringsprogramma (Wrp) 2024-2028 staat hoe we deze uitdaging willen aangaan.” De gemeenteraad heeft het Wrp op dinsdag 6 februari 2024 vastgesteld.  

Het Wrp richt zich op verschillende doelen 

Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van de volksgezondheid door een goed rioolstelsel. Maar ook het schoonhouden van het milieu en het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval en droogte. 

In het programma kunt u lezen hoe we deze doelen willen bereiken 

Het onderhouden en verbeteren van de riolering is hierbij heel belangrijk. Om u een idee te geven: er ligt zo’n 240 kilometer aan hoofdriool en 200 kilometer aan drukriolen onder gemeentelijke grond. Een andere maatregel is afkoppeling van schoon regenwater en waterbuffering in de omgeving. Ook stimuleren we inwoners en ondernemers om bewuster om te gaan met watergebruik. 

Hoe gaan we dit betalen? 

De gemeente geeft elk jaar € 3,4 miljoen uit aan riool- en watertaken. Om alle maatregelen te kunnen blijven betalen, stijgt de rioolheffing de komende jaren. In 2024 van € 1,45 naar € 1,70 per m³ verbruikt drinkwater, met het advies tot € 2,08 per m³ in 2028. Mensen met een laag inkomen kunnen (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing. 

Wrp samenwerking met waterschap en gemeente Winterswijk 

Water houdt niet op bij ons gemeentegrens. Daarom hebben we voor het Wrp de samenwerking gezocht met het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Winterswijk. Samen gaan we de uitdaging aan om in de toekomst voldoende schoon drinkwater te hebben, wateroverlast te verminderen en droogte zoveel mogelijk tegen te gaan.  

Ook u kunt uw steentje bijdragen 

Wethouder Porskamp: “We moedigen inwoners en ondernemers aan om naar hun eigen terrein te kijken. Ook daar kunt u maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door regenwater af te koppelen, wateropvang op eigen terrein, minder verharding, en juist meer groen te planten. En is het een langere periode droog en warm? Wees dan extra zuinig met water; ga niet uw gazon sproeien, en was uw auto in de autowasstraat. Water is een eerste levensbehoefte. Laten we daar met ons allen zuinig op zijn!” 

Het nieuwe Water- en rioleringsprogramma (Wrp) kunt u lezen op: Oost Gelre raadsinformatie.externe-link-icoon (zoek: wrp).