Verordeningen en regelingen

Zoeken verordeningen en regelingen

Naast het zoeken op onze website naar een specifieke verordening of regeling van de gemeente Oost Gelre, kunt u deze ook vinden op overheid.nl.
In het  “eenvoudig zoeken” scherm  kunt u zoeken naar regelingen die vandaag geldig zijn.
In het "uitgebreid zoeken" scherm kunt u onder andere zoeken met een andere datum van geldigheid

Enkele veelgevraagde verordeningen:

Overige besluiten

Mandaatbesluit gemeente oost gelre 2018 (pdf - 232 kB)
- Besluit ondermandatering afdeling Omgeving (pdf - 189 kB)
- Besluit ondermandatering afdeling Publiek en Bestuur (pdf - 208 kB)
- Besluit ondermandatering afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg (pdf - 257 kB)
- Besluit ondermandatering afdeling Bedrijfsvoering (pdf - 156 kB)
Treasury Statuut gemeente Oost Gelre (199 kB)
Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang (pdf - 193 kB)
Mandaatbesluit aanwijzing GGD NOG toezichthouders Wmo (pdf - 21 kB)
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders (pdf - 150 kB)
Gedragscode integriteit raadsleden (pdf - 140 kB)
- Processtappen integriteitsschendingen (pdf - 43 kB)

Regelingen Omgevingsdienst Achterhoek

Reglement van orde Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 538 kB)
Reglement van orde Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 201 kB)
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 80 kB)
Controle verordening Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 196 kB)
Financiële verordening Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 197 kB)
Treasurystatuut Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 322 kB)
Delegatiebesluit Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 50 kB)
Besluit nadere regels ten aanzien van taak en bevoegdheid directeur Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 137 kB)
Mandaatregeling van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek (pdf - 151 kB)