Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen. U kunt overlast van eikenprocessierupsen in gemeentebomen melden via een interactieve kaart. Heeft u last van eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u, als eigenaar of bewoner, zelf verantwoordelijk voor bestrijding.

Preventieve bestrijding

Het bestrijden gebeurt met een biologisch bacteriepreparaat. We bestrijden alleen eiken binnen gebieden waar veel mensen zijn (bijvoorbeeld scholen, parken, speelplekken en drukke voet- en fietspaden). Op deze kaart ziet u om welk gebieden het gaat. Ook houden we rekening met gebieden met belangrijke vlinderpopulaties. Daar bestrijden we niet preventief.

Aanplanten gevarieerde inheemse, meerjarige beplanting

We zetten de komende jaren ook in op versterking van de natuurlijke biodiversiteit. Dat doen we door het aanplanten van kruidenrijke, natuurlijke vegetatie en door ecologisch bermbeheer. Dit levert voldoende voedsel en schuilgelegenheid in alle seizoenen voor de natuurlijke vijanden van de rups, zoals de mees. Daarbij gaan we ook grondeigenaren vragen om mee te doen. Het zaaien van bloemenmengsels in akkerranden en bermen draagt nauwelijks bij aan de biodiversiteit, hoe mooi het er ook gedurende 1 of 2 jaren uitziet. De bloemenmengsels bestaan vaak uit gecultiveerde en uitheemse eenjarige soorten. Insecten en andere bestuivers hebben juist vooral inheemse wilde planten nodig voor hun voortbestaan. 

Toch overlast? Dan zuigen we de nesten weg

Als bovengenoemde maatregelen niet voldoende zijn, kan het zijn dat er toch overlast ontstaat. In dat geval laten we op plekken waar veel overlast is, alsnog de nesten wegzuigen. Daarvoor huren we een deskundig bedrijf in. Ook hier hebben plaatsen waar veel mensen zijn of langskomen, voorrang.

Ziet u een nest? Meld dat via de online kaart 

U kunt overlast van eikenprocessierupsen in gemeentebomen melden via de  interactieve kaart hieronder. Op de kaart ziet u alle gemeentelijke eikenbomen langs wegen / parken / scholen, etc. (niet in bosgebied). We werken met een stoplichtensysteem. Dat gaat heel makkelijk:

  • Rood: het nest in de boom is bekend. U hoeft niet opnieuw een melding te doen. We gaan kijken.
  • Oranje: het nest in de boom is bekend. Wij hebben de locatie bekeken en we gaan het nest opruimen.
  • Groen: de boom is –voor zover bekend- schoon. Als u in deze boom een nest heeft gezien, kunt u de boom aanklikken en enkele gegevens achterlaten. Deze boom kleurt dan rood.

 

Zelf verantwoordelijk voor eikenprocessierupsen in bomen op eigen terrein

Zie u eikenprocessierupsen in bomen in eigen tuin of op eigen terrein? Dan bent u als eigenaar of bewoner zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Maar let op: ga niet zelf de rupsen bestrijden. Hierdoor kunt u namelijk gezondheidsklachten krijgen en brandharen van de eikenprocessierups in de omgeving verspreiden. Huur daarom altijd een deskundig bedrijf in

Veelgestelde vragen

Ik heb overlast van de eikenprocessierups, maar dit valt buiten de bestrijdingszone. Wat nu?

We hebben niet voldoende capaciteit om bij alle eikenbomen de eikenprocessierupsen te verwijderen. Daarom hebben we een bestrijdingszone vastgesteld. In dit gebied is de kans dat mensen in aanraking komen met de eikenprocessierups het grootst. Alleen hier bestrijden we de eikenprocessierups. We kunnen dus niet alle overlast voorkomen. U kunt wel een melding doen van de eikenprocessierups buiten de bestrijdingszone. Zo hebben we goed beeld van waar de eikenprocessierups zich bevindt. 

Wanneer worden de nesten verwijderd?

We laten de nesten door twee gespecialiseerde bedrijven zo snel mogelijk verwijderen. Daarbij hanteren we de volgorde in verschillende niveaus. Plaatsen waar veel mensen komen hebben daarbij voorrang. We streven ernaar de aannemer binnen 4 weken langskomt om de nesten te verwijderen.

Wat is de volgorde van bestrijding?

De eikenprocessierups bestrijden wij alleen binnen een bepaalde zones. Als eerste bestrijden we de eikenprocessierups op plekken die druk bezocht zijn (niveau 1). Daarna gaan we door naar niveau 2, 3 en 4.

  • Niveau 1: in de buurt van scholen, kinderdagverblijven, winkelcentra, sportparken en speelplekken.
  • Niveau 2: binnen de bebouwde kom van de kernen.
  • Niveau 3: fiets- en wandelpaden en fietsroutes buiten de bebouwde kom.
  • Niveau 4: overig.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Omgeving via (0544) 39 35 35.