Bestemmingsplan woningbouw Richterspoort vastgesteld

22 november 2023
Nieuws

Nieuwbouwproject Richterspoort in Lichtenvoorde.

De gemeenteraad heeft op dinsdag 21 november het bestemmingsplan “Woonwijken Lichtenvoorde, Richterspoort” vastgesteld. Dat betekent dat bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo aan de slag kan met de woningen aan de Richterspoort.

Verwijderen bomen 

Om deze nieuwbouw vorm te geven, worden een aantal bomen en een bosplantsoen verwijderd. Hierover hebben wij advies gevraagd aan de Bomenwacht en hier op maandag 13 november overleg over gehad. Met het advies van de Bomenwacht hebben we besloten een aantal bomen te verwijderen. In het plan houden we er rekening mee dat zoveel mogelijk groen wordt teruggeplaatst. 

Behouden plataan 

Van de 2 platanen passen we 1 plataan in het plan in. De andere plataan willen we behouden door hem te verplaatsen. Voorwaarde is wel dat we de kosten voor het verplaatsen van de plataan binnen ons budget kunnen opvangen. 

Geen vergunningplicht 

De gemeente is eigenaar van de gronden. Voor het verwijderen van deze bomen geldt geen vergunningplicht. U kunt tegen dit besluit geen zienswijze indienen of beroep instellen. Het bestemmingsplan van de Richterspoort  kunt u vinden op onze website.

Ruimtelijke plannen 

Meer informatie hierover leest u op Ruimtelijke Plannen onder nummer NL.IMRO.1586.BPLIC212.