Bestemmingsplan laatste fase Brouwhuizen vastgesteld

26 december 2023
Nieuws

Dit is een schets van hoe het plan Brouwhuizen ten noorden van Groenlo eruit kan komen te zien.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor Brouwhuizen fase 2 vastgesteld. Het plan kunt u vanaf 29 december inzien. Dat betekent dat er 50 woningen komen in het gebied aan de noordkant van Groenlo. De projectontwikkelaars werken samen in de Ontwikkelingscombinatie Brouwhuizen Groenlo. De projectontwikkelaars zijn BPD Ontwikkeling, Heijmans Vastgoed en Vastgoed Rouwmaat Groenlo.  

De projectontwikkelaars bouwen 13 appartementen en 37 grondgebonden woningen. Deze 37 woningen bestaan uit vrijstaande woningen, 2-onder-1-kap-woningen, rijwoningen en een paar small houses. In het plan is aandacht voor verkeer en groen in het gebied. 

Wijzigingen in het ontwerp 

Op het ontwerp bestemmingsplan zijn reacties van inwoners gekomen. Deze reacties hebben we allemaal verwerkt in het definitieve plan dat de raad heeft vastgesteld. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht voor klimaatadaptatie en de geur die komt van het bedrijf Vion. In de bijlage van het vastgestelde plan leest u alle reacties. En de wijzigingen die we hebben doorgevoerd. 

Plan bekijken 

Het bestemmingsplan kunt u vanaf 29 december 6 weken bekijken. Het plan vindt u op ruimtelijke plannen met plannaam ‘Brouwhuizen fase 2’. 

Heeft u bezwaar tegen de plannen?  

Dan kunt u tot en met 8 februari 2024 in beroep. Dit doet u schriftelijk  bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer hierover kunt u lezen bij de bekendmaking van dit plan

Heeft u interesse? 

Dan kunt u zich aanmelden bij de projectontwikkelaars via info@rouwmaat.nl. Zij kunnen u bijvoorbeeld meer vertellen over de kaveluitgifte. De verkoop kan naar verwachting starten in het tweede kwartaal van 2024. De bouw begint naar verwachting in de tweede helft van 2024. 

Meer weten?