Herinrichting Bentinckstraat en omgeving

Samen aan de slag
Herinrichting Bentinckstraat en omgeving

De gemeente Oost Gelre werkt samen met aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan de herinrichting van aantal woonstraten in Lichtenvoorde. Het gaat om een gedeelte van de Bentinckstraat, Van Raesfeltstraat, Van Reedestraat en Middachtenstraat. Ook het Remisepark (tussen Van Reedestraat en Varsseveldseweg) behoort tot het projectgebied.

Kaart heinrichting Bentinckstraat

Wat gaan we doen?

De totale openbare ruimte wordt aangepakt tot een duurzame inrichting: verharding, riolering, groen en openbare verlichting.
Voor het definitief ontwerp zie tabblad Presentaties en definitief ontwerp.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?

Meld u dan aan voor de gemeentelijke nieuwsbrief. Zie tabblad Nieuwsbrieven. Heeft u vragen over het project, dan kunt u de contactgegevens vinden onder tabblad Contact.

Klimaatbestendig inrichten: doet u mee?

Bij de herinrichting van de straten en de openbare ruimte houden we rekening met de klimaatverandering. U herkent het vast wel: onze zomers worden steeds heter en droger. En als het dan regent, zijn het vaak hevige stortbuien. De gevolgen hiervan zijn steeds meer zichtbaar en voelbaar. Er staat vaker water op straat en toch verdrogen de planten en bomen. En de omgeving wordt warmer, de zogenoemde hittestress. Daar houden we bij de herinrichting rekening mee.

Wateroverlast verminderen

Wij gaan de straat zo ontwerpen dat regenwater wordt vastgehouden en in de bodem infiltreert. Bijvoorbeeld door de aanleg van een wadi of een ondergrondse waterberging. Door het regenwater lokaal te bergen en meer groen te realiseren in de wijk is er minder verhard oppervlak dat water afvoert. Daardoor neemt de kans op overstromingen bij heftige regenbuien af. Om die kans verder te verkleinen, gaan we een riool aanleggen dat de verbinding vormt met het buitengebied van Lichtenvoorde. Hierdoor kan het regenwater in extreme situaties via de riolering naar het buitengebied afgevoerd worden.

Video proefopstelling waterberging in Bentinckstraat 

Afkoppelen regenpijp

U kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het goed omgaan met regenwater. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van de regenpijpen van uw woning. Daardoor komt er minder regenwater in het riool terecht: goed voor het milieu (er wordt minder schoon water naar de waterzuivering afgevoerd) én voor uw tuin (het regenwater blijft in uw tuin, waardoor er minder verdroging ontstaat). Tijdens het traject vertellen we u meer over het afkoppelen van de regenpijpen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen.

Video afkoppelen regenwater

Informatieve video over afkoppelen, water bergen en vergroenen

Hittestress verminderen

Hittestress is een minder zichtbaar, maar zeker wel voelbaar gevolg van de klimaatverandering. U kent het vast wel: bij warm weer voelt het in de straat al snel veel warmer dan in het buitengebied. In de bebouwde kern is een groter deel van het grondoppervlak verhard door straten, pleinen, woningen, voortuinen en parkeerplaatsen. Ook is er vaak minder groen aanwezig dan buiten de bebouwde kom. Hierdoor neemt bij warmer weer de gevoelstemperatuur en dus de kans op hittestress toe. Met negatieve invloeden op de gezondheid en op het welbevinden van mens, dier en milieu. Om de Bentinckstraat en omgeving klimaatbestendig te maken, gaan we samen met de bewoners zoeken naar oplossingen om de kans op hittestress te verminderen. Dat kan in de vorm van meer bomen en struiken in de straten en ook door de vergroening van voortuinen. Bijvoorbeeld door de tegels eruit te halen en plantjes erin te zetten. Meer planten komt ook de biodiversiteit ten goede. Tijdens de (digitale) bijeenkomsten gaan wij er graag over met u in gesprek.

Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld een klimaatvriendelijke tuin op de pagina Duurzaamheid | Klimaat.

Planning

Bijgaand de globale planning zoals toegelicht tijdens de uitvoeringsavond op 13 oktober 2021 bij ’t Zwaantje.

 

Nieuwsbrieven

Tijdens het project houden we u o.a. op de hoogte via digitale nieuwsbrieven.
Bekijk hieronder de al verstuurde nieuwsbrieven:

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief: aanmelden nieuwsbrief
U kunt zich op elk moment weer afmelden.

_________________________________________

Nieuws 

Lichtenvoorde, 3 december 2021

Stand van zaken uitvoering werkzaamheden

Het weer is ons deze week wat minder goed gezind. Desondanks zijn de stratenmakers volop bezig geweest. In de Van Raesfeltstraat is op de rijbaan na, het straatwerk aangebracht. En in de Middachtenstraat is afgelopen dinsdag begonnen met een volgend gedeelte van de straat door het asfalt te verwijderen.

Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasweekend.

Diverse werkzaamheden in de Bentinckstraat en omgeving

Lichtenvoorde, 25 november 2021

Stand van zaken uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden in de Middachtenstraat (eerste gedeelte) en de Van Raesfeltstraat lopen voorspoedig. Riolering en het waterbergende systeem zijn aangebracht. Vorige week zijn de stratenmakers begonnen. Een groot gedeelte van het trottoir is inmiddels aangebracht met hergebruik van bestaande tegels. Met een paar dagen wordt een start gemaakt met het aanbrengen van de klinkers in de rijbaan. Planning is dat de bestrating van de Van Raesfeltstraat voor de kerstdagen helemaal gereed is. Voor de Middachtenstraat geldt dat het eerste gedeelte vanaf de Raadhuisstraat dan helemaal gereed is. Aankomende week wordt begonnen met het tweede gedeelte van deze straat (tot en met de Bentinckstraat).

Werkzaamheden Middachtenstraat: trottoir is inmiddels aangebracht met hergebruik van bestaande tegels

 

Lichtenvoorde, 27 oktober 2021

Openingshandeling door wethouder Porskamp

Afgelopen maandag 25 oktober verrichtte wethouder Bart Porskamp de openingshandeling voor de start van de herinrichting Bentinckstraat e.o. te Lichtenvoorde. Lees meer hierover in dit artikel: Herinrichting Bentinckstraat e.o. van start | Gemeente Oost Gelre

_________________________________________

Lichtenvoorde, 27 september 2021

Uitvoeringsavond 13 oktober 2021

In de laatste week van oktober starten we met de herinrichting van de woonstraten. Voorafgaand is op woensdagavond 13 oktober een uitvoeringsavond.

U bent van harte uitgenodigd. Aanwonenden krijgen deze week een uitnodigingsbrief in hun brievenbus.

Wilt u erbij zijn, meldt u zich dan aan via https://bit.ly/uitvoeringsbijeenkomst131021

Tot maandag 11 oktober kunt u zich aanmelden.

Let op: bij de ingang moet u een geldig coronatoegangsbewijs en uw identiteitskaart kunnen tonen.

_________________________________________

Lichtenvoorde, 9 juli

Op woensdagavond 23 juni 2021 is bij ’t Zwaantje het definitief ontwerp gepresenteerd. Zo’n 80 bewoners hebben de avond bezocht. Ook was er ook een kraampje waar bewoners de eerste schetsen van het Remisepark konden bekijken. En er was een kraampje met informatie over water en afkoppelen.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp dat op 23 juni is gepresenteerd, vindt u onder tabblad Presentaties en definitief ontwerp. Daarin kunnen nog wijzigingen komen naar aanleiding van de ingediende reacties.

Reacties op definitief ontwerp

Bewoners konden tot eind juni een reactie geven op het definitief ontwerp. Er zijn ongeveer 20 reacties binnengekomen. Deze gaan we bekijken en die kunnen nog leiden tot aanpassingen van het definitief ontwerp. Daaruit volgt uiteindelijk het uitvoeringsontwerp.

Financiële doorrekening

Nu nagenoeg alles duidelijk is, gaat bouwteampartner Dusseldorp het project verder doorrekenen en bekijken of het geheel haalbaar is binnen het beschikbare budget. Past het niet binnen het budget, dan hebben we nog een uitdaging te gaan.

Presentatie uitvoeringsontwerp in september

We streven ernaar om bewoners vóór de zomervakantie via een brief te informeren over de vervolgstappen. In de brief ontvangen ze informatie over het uitvoeringsontwerp en een uitnodiging voor een uitvoeringsavond in september 2021.

Bouwteampartners

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieu en gemeente Oost Gelre

__________________________________

Nieuwsberichten

Brieven

Heeft u vragen over het project?

Voor vragen over de uitvoering kun je contacten met:

Voor vragen over de werkzaamheden van de nutsbedrijven kun je contacten met:

Voor overig vragen kun je terecht bij: